Główny Inspektorat Sanitarny wykrył w jednej z partii mleka w proszku salmonellę. Chodzi o produkt „Mleko w proszku pełne zawartość tłuszczu 26%” Jak informuje GIS, we wszystkich pięciu badanych próbkach …