Menu

Warunki korzystania z treści

1. Bez uzyskania licencji korzystający ma prawo jedynie do zamieszczania w ograniczonej formie, w celach informacyjnych, w prowadzonym przez siebie serwisie internetowym, utworów (z wyłączeniem fotografii) rozpowszechnionych przez Grupa Spotted sp. z o.o. w portalu www.spottedlublin.pl.

2. W ramach dozwolonego użytku korzystający może zamieścić tytuł i maksymalnie 3 pierwsze zdania, korzystając z kanałów RSS dostępnych na stronach www.spottedlublin.pl/rss pod warunkiem, że:

a) w miejscu, gdzie rozpowszechnia fragmenty materiałów, zamieści napis „czytaj dalej” i link aktywny, przekierowujący bezpośrednio do portalu www.spottedlublin.pl do dalszej części materiału. Tytuł linku (ang. anchor text) kierującego bezpośrednio do artykułu źródła odpowiadać będzie tytułowi danego artykułu źródłowego,

b) zapewni, że linki kierujące do portalu www.spottedlublin.pl, z którego pochodzi utwór, a także strony internetowe jego serwisu, gdzie zamieszczone będą fragmenty materiałów oraz linki do artykułów źródłowych, nie będą blokowane przed robotami wyszukiwarek.

3. Jakiekolwiek użycie treści zamieszczanych w portalu www.spottedlublin.pl wykraczające poza niniejsze warunki wymaga pisemnej zgody i nabycia licencji.

4. W przypadku wykorzystania treści ze strony www.spottedlublin.pl z naruszeniem powyższych warunków, wykorzystujący zobowiązany jest wnieść opłatę karną w wysokości 999 zł za każdy dzień nieuprawnionego korzystania z treści należącej do portalu www.spottedlublin.pl.

Uwaga! Naruszenie powyższych zasad grozi odpowiedzialnością prawną.

Powiązane: Regulamin portalu spottedlublin.pl