Rok akademicki wystartował, a wraz z nim pojawiła się możliwość ubiegania o stypendium przyznawane w ramach "Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów". Specjalnie opracowany program umożliwi staranie się o …

29 września Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Prezes Zarządu Poczty Polskiej Jerzy Jóźkowiak podpisali list intencyjny, którego głównym celem jest nawiązanie stałej współpracy pomiędzy instytucjami. W planach jest m.in. …