W sobotę 9 maja nastąpiło oficjalne otwarcie dla mieszkańców Miasteczka Ruchu Drogowego znajdującego się przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie. W godzinach 10-14 wszyscy mieszkańcy mogli skorzystać z możliwości nauki bezpiecznej …