Aktualnie trwa znakowanie i porządkowanie terenu. Do otwarcia wiaduktów w ciągu ul. Grygowej będą potrzebne jeszcze odbiory techniczne i pozwolenie na użytkowanie. Stary obiekt kolejowy w ciągu ul. Antoniny Grygowej …