Trwa pozimowe oczyszczanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych na terenie Lublina. Zarząd Dróg i Mostów naprawia również dziury powstałe w jezdniach. "Co roku w marcu rozpoczynamy porządki po zimie. Potrzeby …