Dziękujemy, że jesteście z nami. Oficjalna grupa Spotted Lublin na Facebooku liczy już ponad 3 000

PARTNER SERWISU

Z tej okazji na Wasze ręce składamy 5 egzemplarzy książki autora lubelskiego kryminału „Marcina Wrońskiego”. W swojej powieści zabierze Was w podróż do XX-wiecznego Lublina, gdzie czeka na Was wiele zagadek i mrocznych tajemnic.

Książki są nagrodą za aktywne tworzenie „Grupy Pomagaczy” Spotted Lublin. Zapraszajcie znajomych i ROŚNIJMY W SIŁĘ!

REGULAMIN ZABAWY

1. Organizatorem zabawy jest  Grupa Spotted Sp. z o.o z siedzibą w Lublinie przy ul. Montażowej 16, 20-214 Lublin  (dalej Organizator).

2. Zabawa prowadzona jest na rzecz użytkowników Oficjalnej Grupy Spotted Lublin mieszczącej się pod adresem: https://www.facebook.com/groups/626204187755406

3. Zabawa nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na automatach w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z 19 listopada 2009 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 471).

4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Zabawy i określa prawa i obowiązki jego uczestników (dalej: Uczestnicy).

5. Uczestnictwo w Zabawie jest dobrowolne, wzięcie w niej udziału równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Zabawa polega na uzasadnieniu w komentarzu „Dlaczego właśnie Tobie powinniśmy wręczyć 1 z 5 książek będących nagrodami”. Przy wyborze 5 zwycięskich odpowiedzi, Organizator kierować będzie się odpowiedziami najbardziej zabawnymi, zaskakującymi, oddającymi ducha usług świadczonych przez Organizatora, bądź też najlepiej promującymi Organizatora. 

7. Za spełnienie wszelkiego rodzaju świadczeń przyrzeczonych w niniejszej zabawie, w szczególności za wydanie wszelkiego rodzaju nagród odpowiedzialność ponosi Organizator Zabawy.

8. Zabawa przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terenie Polski osób fizycznych, dysponujących pełną zdolnością do czynności prawnych. Dodatkowo, warunkiem wzięcia udziału w Zabawie jest:

a) bycie Członkiem Grupy dostępnej >TUTAJ<

b) udzielenie odpowiedzi na pytanie pod postem Zabawy

c) akceptacja regulaminu,  wyrażenie zgody na nieodpłatne przeniesienie pełni majątkowych praw autorskich do odpowiedzi na pytanie, wraz z prawami zależnymi do tej odpowiedzi, na organizatora Zabawy

10. W Zabawie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub Partnera Medialnego.

11. Zabawa rozpoczyna się w dniu 06.08.2018 r. o godzinie 17:00, a kończy w dniu 13.08.2018 roku do godziny 16:00

12. Zgłaszając odpowiedź, Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem oraz wyłącznym właścicielem praw autorskich i majątkowych do niej. Wszelkie roszczenia osób trzecich w w/w zakresie będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika, który wraz ze zgłoszeniem odpowiedzi zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

13. Osoby które udzieliły odpowiedzi wybrane przez Jury, z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w pkt 8, uznawane są za zwycięzców zabawy.

14. Jury zabawy ogłosi wynik w terminie 3 dni od dnia zakończenia zabawy, z równoczesnym określeniem sposobu odbioru nagrody. Wynik zabawy i osoba zwycięzcy zostanie ogłoszona na profilu Grupy.

15. Próby zakłócania lub utrudniania zabawy, podszywanie się pod innych uczestników (uczestnika) zabawy, udzielanie odpowiedzi będących przedmiotem cudzych praw autorskich, automatycznie powoduje wykluczenie z zabawy i zakaz udziału w zabawie.

16. W przypadku w którym użytkownik zostanie zdyskwalifikowany, nagroda może zostać przyznana przez jury innemu użytkownikowi.

17. Serwis Facebook, a także każdy podmiot prowadzący tenże serwis, jest zwolniony z odpowiedzialności względem uczestników. Zabawa nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana lub przeprowadzana przez serwis facebook bądź też jakikolwiek podmiot prowadzący tenże serwis, zabawa nie jest również w żaden sposób powiązana z tymże serwisem i podmiotami go prowadzącymi.

______________________________________________________________________________

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu zabawy mogą być zgłaszane bezpośrednio pod adresem biura Organizatora: Grupa Spotted Sp. z o.o. ul. Montażowa 16, 20 -214 Lublin, telefon 665 014 887 lub też na adres poczty elektronicznej: konkurs@spottedlublin.pl  w terminie nie późniejszym, niż 3 dni od dnia ogłoszenia zwycięzcy.

2. W reklamacji należy określić osobę zgłaszającego (imię i nazwisko) dokładny opis na czym w ocenie zgłaszającego polega wadliwość przebiegu zabawy lub przyznania nagrody, wszelkie istotne w ocenie zgłaszającego informacje, a także wskazać informacje niezbędne do kontaktu ze zgłaszającym. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Organizatora, a odpowiedź na nią zostanie przesłana zgłaszającemu reklamację w terminie 14 dni w taki sposób i na taki adres, z jakiego przesłano reklamację.

3. Reklamacje nie zawierające danych które zostały powyżej wskazane, nie będą rozpoznawane.

4. Decyzja o sposobie rozpoznania reklamacji podjęta przez Organizatora jest ostateczna.

Dane Osobowe, pozostałe postanowienia

1. Wzięcie udziału w zabawie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Zabawy i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926).

2. Administratorem danych osobowych uczestników zabawy, jest Organizator Zabawy. Każdy z uczestników uprawniony jest do wglądu i poprawiania swoich danych, z użyciem poczty elektronicznej, przesłanej na adres Organizatora Zabawy, tj: konkurs@spottedlublin.pl. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnictwo w zabawie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych. Każdy z uczestników ma prawo do bycia zapomnianym po wcześniejszym zgłoszeniu do Organizatora zabawy.

3. Nagroda nie może zostać zamieniona na ekwiwalent pieniężny. Zwycięzca nie może przenieść przysługujących mu uprawnień z tytułu należnej nagrody na jakikolwiek inny podmiot. Wszelkie inne prawa i obowiązki wynikające z udziału w zabawie przez Uczestnika zabawy nie mogą być przenoszone na jakikolwiek inny podmiot.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości działania sprzętu lub transmisji danych sieciami telekomunikacyjnymi pomiędzy serwerami Organizatora a urządzeniem z którego komunikaty wysyła Uczestnik zabawy, nie ponosi również odpowiedzialności za brak działania lub wadliwe działanie profilu na platformie facebook: 

5. Regulamin Zabawy dostępny jest w siedzibie Organizatora,
oraz pod adresem: REGULAMIN

6. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do modyfikacji przedmiotowego regulaminu.

Życzymy dobrej zabawy i frajdy z otrzymanej NAGRODY!WASZE KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.