Menu

Regulamin

Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu spottedlublin.pl

Postanowienia ogólne

 1. Serwis spottedlublin.pl jest udostępniany przez Grupę Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000616706, nr REGON: 36440992200000, NIP: 7123312574.
 2. Serwis spottedlublin.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Redakcji jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 4. Każdy potencjalny Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 5. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu w oparciu o niniejszy Regulamin poprzez skorzystanie z dowolnej strony internetowej, serwisu internetowego lub usługi elektronicznej udostępnianej w Serwisie.

 

Rodzaje i zakres usług

 1. Serwis obejmuje serwisy internetowe i usługi elektroniczne udostępniane przez Grupę Spotted Sp. z o.o. we własnym imieniu w domenie internetowej spottedlublin.pl i jej subdomenach.
 2. W ramach Serwisu prezentowane są treści informacyjne oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym. Serwis nie publikuje treści sprzecznych z prawem, a także innych określonych w punkcie III ppkt 5 niniejszego Regulaminu.
 3. W ramach Serwisu użytkownicy mogą korzystać z usług elektronicznych umożliwiających im samoprezentację oraz rozprzestrzenianie pochodzących od nich treści, o ile są one zgodne z zasadami niniejszego Regulaminu.

Treści tworzone przez użytkownika

 1. Regulamin określa zasady umieszczania komentarzy pod materiałami zamieszczonymi na stronie www.spottedlublin.pl.
 2. Przesłanie komentarza oznacza wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i ich akceptację.
 3. Komentarze dodane przez Użytkowników za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Facebook) mogą zostać wprowadzone do Serwisu spottedlublin.pl. Komentarze dodane do Serwisu za pośrednictwem mediów społecznościowych muszą spełniać wymogi dot. komentarzy określone w niniejszym Regulaminie. Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo moderowania komentarzy niezgodnych z postanowieniami Regulaminu.
 4. Komentarz dodany do konkretnego artykułu musi dotyczyć tego artykułu lub innego komentarza pod tym artykułem. Inne komentarze mogą być usuwane przez Redakcję Serwisu.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie w komentarzach treści:
  – sprzecznych z prawem,
  – łamiących bądź przyczyniających się do łamania praw autorskich,
  – uznanych powszechnie za naganne moralnie lub naruszające zasady Netykiety,
  – wzywających do nienawiści, w szczególności rasowej, wyznaniowej, etnicznej,
  – propagujących środki odurzające, narkotyki, alkohol, przemoc,
  – obraźliwych, znieważających lub zniesławiających, w tym obrażających inne osoby, które wyraziły opinię,
  – zawierających wulgaryzmy,
  – reklamowych,
  – zawierających nieuzasadnione pomówienia i oskarżenia,
  – zawierających treści obraźliwe lub groźby kierowane pod adresem redakcji bądź użytkowników Serwisu.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy niezgodnych z Regulaminem bez uzgodnienia z autorem komentarza i bez uprzedzenia go. Redakcja zastrzega sobie prawo do moderowania komentarzy i ma prawo do swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć lub moderować dowolne komentarze, albo zmienić zasady ich umieszczania i weryfikacji, w szczególności w zakresie mechanizmu dodawania opinii do wypowiedzi zamieszczanych przy materiałach redakcyjnych.
 7. Redakcja Serwisu zastrzega sobie również prawo do zablokowania IP użytkownika Serwisu, którego komentarze będą w sposób rażący naruszały treść niniejszego Regulaminu.
 8. Użytkownicy dodają swoje komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.
 9. Regulacje dot. komentarzy zawarte w punktach 1-8, a także prawo redakcji do usuwania komentarzy niezgodnych z Regulaminem, dotyczą także komentarzy wprowadzanych do Serwisu za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Facebook).
 10. Na wniosek właściwych organów Redakcja ma prawo udostępnić wszelkie posiadane przez nią dane o Użytkowniku, który dokonuje wpisów niezgodnie z przepisami prawa, a także z pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
 11. Regulamin określa również zasady umieszczania przez użytkowników treści i materiałów zamieszczanych na stronie www.spottedlublin.pl poza serwisem informacyjnym.
 12. Użytkownik dodający do Serwisu treści i materiały jednocześnie oświadcza, że jest uprawniony do udostępniania, rozpowszechniania i zamieszczania na serwerach powyższych materiałów – posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich zamieszczanych treści i materiałów, w szczególności do zdjęć, filmów i tekstów oraz, że treści te i materiały są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich. Użytkownik dodający do Serwisu jakiekolwiek treści i materiały niniejszym zobowiązuje się zwolnić Redakcję Serwisu z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich osób trzecich poprzez ich zaspokojenie).
 13. Użytkownik, poprzez dodanie do Serwisu jakichkolwiek materiałów czy treści, do których przysługują mu prawa autorskie, jednocześnie udziela nieodpłatnej i bezterminowej licencji niewyłącznej Grupie Spotted Sp. z o.o. na korzystanie z tych materiałów lub treści.

Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Serwis spottedlublin.pl oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie w Serwisie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001, nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2013, poz.1410 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003, nr 153, poz.1503 j.t. z późn. zm.). Wszelkie ich kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie bez zgody Serwisu i/lub autorów powyższych materiałów jest zabronione.
 2. Poprzez korzystanie z utworów, zdjęć lub treści udostępnionych w Serwisie spottedlublin.pl Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów, zdjęć lub treści.
 3. Serwis spottedlublin.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników, poprzez zamieszczenie cudzych utworów, zdjęć lub treści bez uzyskanej licencji.

Treści nieodpowiednie dla osób małoletnich

Serwis spottedlublin.pl dokłada wszelkich starań w celu odpowiedniego oznaczania treści nieodpowiednich dla osób małoletnich i ostrzegania przed ich otwieraniem. Małoletni użytkownik Serwisu może jednak zignorować odpowiednie komunikaty i ostrzeżenia, za co Serwis nie ponosi odpowiedzialności. Z uwagi na charakter usług świadczonych drogą elektroniczną nie można zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do treści, które nie są dla nich przeznaczone.

Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług w Serwisie spottedlublin.pl

 1. Korzystanie z serwisu Spotted Lublin możliwe jest ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Spotted Lublin nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że niektóre treści portalu nie wyświetlają się lub wyświetlają w sposób niewłaściwy. W takim wypadku należy sprawdzić czy urządzenie końcowe spełnia minimalne wymagania sprzętowe.
 1. Minimalne wymagania sprzętowe dla urządzenia końcowego:
  – procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  – Pamięć operacyjna: 512MB
  – Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024×768 16bit
  – Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  – Mysz lub inny manipulator + klawiatura
  – Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s
  – Minimalne wymagania oprogramowania:
  – System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:
  – Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile
  – Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  – Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  – Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
 1. Zwróć uwagę na konfiguracje wtyczki Adblock.

Dodaj spottedlublin.pl do wyjątków, aby uzyskać pełną funkcjonalność platformy Serwisu.

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Zasady korzystania z Serwisu są dostępne dla wszystkich użytkowników pod adresem internetowym https://spottedlublin.pl.