Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (LPEC) rozbuduje miejską sieć ciepłowniczą na terenie dziewięciu dzielnic Lublina o kolejne 21 km rur. Nowa sieć powstanie do 2021 r.   Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pozyskało dotację …

Wrześniowe wieczory, noce, poranki są coraz chłodniejsze. Największe spółdzielnie mieszkaniowe w Lublinie włączyły już ogrzewanie budynków. Decyzję o terminie rozpoczęcia dostarczania ciepła do swoich obiektów podejmuje odbiorca posiadający umowę dostarczania ciepła …