Prezydent nie zgadza się na przejęcie Zalewu Zemborzyckiego przez Wody Polskie

IMAG1993 e1519053606933
Zalew Zemborzycki zajmuje 280 hektarów powierzchni. Średnia głębokość akwenu to ok. 2 m

Oświadczenie Przemysława Dacy w sprawie przejęcia przez Wody Polskie Zalewu Zemborzyckiego

„Chciałbym stanowczo zaprotestować przeciwko próbie wciągnięcia mnie w trwającą właśnie kampanię samorządową. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie powstało 1 stycznia 2018 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, między innymi w celu wykonywania przez jeden profesjonalny podmiot, rozproszonych dotychczas kompetencji w zakresie gospodarki wodnej. Moja wizyta studyjna w Lublinie 13 września 2018 r. odbyła się na skutek wniosków jednostki organizacyjnej Wód Polskich – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie dotyczących zasadności i konieczności uregulowania formalnoprawnego reprezentowania przez Wody Polskie mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, tj. Zalewu Zemborzyckiego.

Po analizie dostępnej dokumentacji oraz oględzin urządzeń hydrotechnicznych oraz Zalewu zdecydowałem się na zintensyfikowanie działań mających doprowadzić do zgodności stanu faktycznego reprezentacji Skarbu Państwa z prawem wynikającym z przepisów ustawy – Prawo wodne. Poprosiłem Panią Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o jak najszybsze przeprowadzenie procedury „przejęcia ww. mienia”, na podstawie przepisów ustawy – Prawo wodne, w tym art. 528 i następnych.

Chciałbym zauważyć, że zdecydowana większość podobnych zbiorników przepływowych i urządzeń wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa jest już w administracji Wód Polskich. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, iż Wody Polskie, jako podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w naszym kraju, posiadają nie tylko odpowiednie kompetencje, lecz również jednostki wyspecjalizowane w prowadzeniu niezbędnych działań w gospodarce wodnej, w tym również w zakresie spraw związanych z ochroną przed powodzią.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne, samorządy lokalne utraciły kompetencje w zakresie realizacji inwestycji w gospodarce wodnej o jakich jest mowa odnośnie Zalewu Zemborzyckiego. Przedmiotowe zadanie jest, w aktualnie obowiązującym porządku prawnym, realizowane przez Wody Polskie. Zmiana modelu funkcjonowania gospodarki wodnej skutkowała również obowiązkiem przekazania, między innymi przez marszałków województw, zarządu mienia związanego z gospodarką wodną, przy czym istota zarządzania zlewniowego zakłada gospodarowanie wodami w sposób całościowy, w tym poprzez skupienie władzy wodnej w jednej strukturze organizacyjnej. Z tego względu obowiązek przekazania mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną dotyczył i dotyczy zarówno państwowych jednostek budżetowych, jak również jednostek samorządu terytorialnego. Zlikwidowane zostały samorządowe jednostki organizacyjne, takie jak Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, czy też zniesiono organy administracji rządowej – samodzielne regionalne zarządy gospodarki wodnej. Od 1 stycznia 2018 r. uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących, w tym wód rzeki Bystrzycy wykonują Wody Polskie.

Protestuję również przeciwko tezie Pana Prezydenta, jakoby Wody Polskie planowały zabrać mieszkańcom Lublina Zalew Zemborzycki.

Oświadczam, że Prezes Wód Polskich zarządza mieniem Skarbu Państwa, w tym wodami publicznymi, również w aspekcie możliwości korzystania z tych wód przez społeczeństwo. Zapewniam, że mając na uwadze zadania statutowe wynikające z przepisów ustawy Prawo wodne, zamierzam przystąpić do kompleksowej rewitalizacji zalewu i rzeki Bystrzycy w celu przywrócenia ich mieszkańcom Lublina. To w jakim stanie jest teraz zbiornik i rzeka, każdy może się naocznie przekonać i nie podlega to dyskusji.

Z uwagi na trwającą kampanię informuję, że Wody Polskie nie będą dalej polemizować w tej sprawie z przedstawicielami władz samorządowych i skupią się na działaniach na rzecz rewitalizacji. Jednocześnie zapraszam do merytorycznej współpracy w tym zakresie wszystkie osoby, podmioty i instytucje, którym dobro wspólne jakim są zasoby wodne nie jest obojętne, w szczególności przedstawicieli administracji, środowisk naukowych, organizacje społeczne a przede wszystkim mieszkańców Lublina.

Przemysław Daca
Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie”

Wstecz

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  1. Lublin protestuje, bo za parkingi i toalety opłat nie będą mogli pobierać ? To nic, że mieszkańcy mogą mieć lepiej. Każdy myśli tu tylko o sobie. Politycy..

  2. Żuk lamentuje bo umie liczyć. Koszt rewitalizacji to 300 milionów. Trzeba wydobyć torf, bardzo drogi torf. Polskie Wody tak ochoczo podchodzą do tematu bo wiedzą że na tym nie stracą. Sprzedadzą torf i wyjdą na plus jeszcze.