Kolejne pieniądze od miasta dla twórców kultury

gotówka pieniądze
Gotówka | fot. Adobe Stock

Miasto ponownie uruchamia program stypendiów na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem.

– Stypendia wyjazdowe to bardzo skuteczne narzędzie nawiązywania relacji i budowania sieci międzynarodowych kontaktów dla twórców kultury. Takie działania służą większemu wzajemnemu zrozumieniu pomiędzy obywatelami europejskich krajów, wspierają dialog międzykulturowy oraz pomagają w promowaniu różnorodności. Partnerstwa ponadnarodowe przysłużą się poszukiwaniu wspólnych aspektów kultur, dziedzictwa i historii mieszkanek i mieszkańców różnych części Europy, co jest dla nas niezwykle ważne, zwłaszcza teraz, w okresie starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Stypendia wyjazdowe

Nabór wniosków na stypendia wyjazdowe prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania przeznaczonych na ten cel środków. Stypendium w wysokości od 200 zł do 5 tys. zł może być przyznane osobie, która mieszka, pracuje, uczy się lub studiuje na terenie Lublina oraz zgłosiła się, lub otrzymała zaproszenie od organizatora wydarzenia.

Wykorzystać je można na sfinansowanie kosztów podróży, akredytacji i innych opłat niezbędnych do realizacji programu wyjazdowego. Wnioski o stypendia można składać w trakcie całego roku kalendarzowego, nie później niż na 30 dni przed datą planowanego wyjazdu.

Stypendia na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury

Przypominamy również, że do 31 marca można składać wnioski stypendialne na realizację w 2024 r. projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury. W przypadku tego wsparcia odbiorcami są dwie grupy: osoby pełnoletnie oraz młodzież w wieku od 13 do 30 lat.

Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury może być przyznane osobie pełnoletniej, która mieszka, pracuje, uczy się lub studiuje na terenie Lublina, lub przedmiot jej projektu stypendialnego jest związany z Lublinem. Termin realizacji projektu nie może wykraczać poza rok kalendarzowy. Projekt może trwać od 2 do 7 miesięcy i należy go zrealizować pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia 2024 r. Wysokość stypendium wynosi brutto od 2 tys. zł do 10 tys. zł. Jedna osoba może zrealizować w ramach programu stypendialnego jeden projekt raz na dwa lata.

Stypendium na realizację młodzieżowego projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury może być przyznane osobie w wieku od 13. do 30. roku życia, która mieszka, pracuje, uczy się lub studiuje na terenie Lublina. Projekt może trwać od 1 do 6 miesięcy i ma być zrealizowany pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia 2024 r. Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowania, a w przypadku osoby niepełnoletniej jej opiekun prawny. Wysokość wsparcia wynosi od 300 zł do 3 tys. zł.

Szczegóły warunków przyznawania stypendiów dostępne są na stronie stypendia.kultura.lublin.eu oraz pod numerem telefonu 81 466 37 14.

Dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.