Wybory prezydenckie 2020. Dziś mija termin na dopisanie się do spisu wyborców

urna wybory głosowanie
Zdjęcie ilustracyjne | fot. shutterstock

Dziś (7 lipca) mija termin na dopisanie się do spisu wyborców. Warto pamiętać, że jeśli wyborca dopisał się do spisu przed pierwszą turą wyborów, nie może dopisać się do innego spisu przed drugą turą.

Do 10 lipca można załatwiać formalności umożliwiające oddanie głosu w II turze wyborów prezydenckich 2020. Dotyczą one dopisania do spisu wyborców, uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania, jak również zgłoszenia o zamiarze głosowania korespondencyjnego.

Dopisanie do spisu wyborców

Osoby zainteresowane, które nie dopisały się do spisu wyborców w miejscu czasowego pobytu przed I turą wyborów prezydenckich, mogą dokonać takiego zgłoszenia do wtorku 7 lipca. Wymaga to złożenia pisemnego wniosku osobiście lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Lublin dostępnej na platformie ePUAP.

Mieszkańcy mogą dopisać się do spisu wyborców w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin (ul. Spokojna 2, pokoje nr 224, 225 i 226) oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin na stanowiskach ewidencji ludności (ul. Kleeberga 12a, ul. Szaserów 13-15, ul. Filaretów 44 w godzinach 7.30-15.30).

Wyborca wpisany po swoim wniosku do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, będzie ujęty w tym spisie również w głosowaniu ustalonym na 12 lipca. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zameldowania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z urzędu gminy, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania.

Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania (np. dokument wypisu ze szpitala).

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Lublinianie zmieniający miejsce pobytu po pierwszym głosowaniu mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania podczas II tury wyborów. Dokument umożliwia głosowanie w dowolnym obwodzie w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy złożyć do 10 lipca w formie pisemnej, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Mieszkańcy otrzymają zaświadczenie o prawie do głosowania w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin (ul. Spokojna 2, pokoje nr 224, 225 i 226 w godzinach 7.30-15.30).

Wyborca, który złożył wniosek o zaświadczenie przed I turą wyborów, otrzymał dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania, czyli II tury wyborów. W takim przypadku wyborca nie otrzyma już kolejnego zaświadczenia. Co ważne, w przypadku utraty zaświadczenia nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Zaświadczenie można odebrać osobiście (za pokwitowaniem) lub przez upoważnioną pisemnie osobę.W przypadku upoważnienia innej osoby, wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie, w którym wskazuje swoje imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz imię (imiona), nazwisko i numer PESEL osoby upoważnionej do odbioru zaświadczenia.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem, które odbyło się 28 czerwca, dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca. Pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed I turą wyborów.

W przypadku wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 7 lipca. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar do 10 lipca.

Zgłoszenia można dokonać osobiście w urzędzie, w Referacie Ewidencji Ludności Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Lublin (ul. Spokojna 2, pokoje nr 221 i 226) oraz w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin na stanowiskach ewidencji ludności (ul. Kleeberga 12a, ul. Szaserów 13-15 i ul. Filaretów 44) lub za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie ePUAP.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (musi to być adres z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców), numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail).

Wyborca może osobiście odebrać pakiet wyborczy w urzędzie, jeżeli zadeklarował to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego. Odbiór pakietów w Urzędzie Miasta Lublin możliwy będzie 6 lipca w godzinach 7.30 – 15.30 oraz 7 lipca w godzinach 7.30 – 17.00 przy ul. Dolna 3 Maja 5, pokój 201.

Czytaj także: Wybory prezydenckie 2020. Lublin. Zmiana siedzib 22 lokali wyborczych. Sprawdź, gdzie głosujesz

Dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.