Wojewoda w trakcie poniedziałkowego zebrania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego sprawdził gotowość służb do ferii zimowych, które rozpoczną się od przyszłego tygodnia. Głównym celem spotkania było omówienie stanu gotowości służb, inspekcji …