Ponad 15,2 mln zł szkody na rzecz Skarbu Państwa. Sprawa z ratuszem w tle

Ponad 15,2 mln zł szkody na rzecz Skarbu Państwa. Sprawa z ratuszem w tle
Zdjęcie ilustracyjne | fot. Dominik Wąsik

Ratusz odniósł się do sprawy dotyczącej kontroli CBA i umorzenia przez Lubelski Urząd Skarbowy ponad 15,2 mln zł otrzymanych przez Gminę Lublin wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Komentarz dotyczy sprawy, o której pisaliśmy dzisiaj. Przeczytaj: Kontrola CBA w Lubelskim Urzędzie Skarbowym. Sprawa w prokuraturze

„Nawiązując do dzisiejszego komunikatu CBA pragnę poinformować, że w związku ze zwrotem podatku od czynności cywilnoprawnych na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna SA. powstała po jej stronie nadpłata w kwocie ok. 12,7 mln zł. Należność tę stanowi kwota przekazanego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Gminie Lublin podatku, który powstał na skutek zmiany umowy spółki PGE w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego. Po przekazaniu Gminie Lublin kwoty pobranego podatku, PGE wystąpiła o zwrot podatku w związku z niedojściem do skutku podwyższenia kapitału zakładowego i niezarejestrowaniem podjętej uchwały w KRS. Gmina Lublin za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, zwróciła się do Ministra Finansów z prośbą o umorzenie tej nadpłaty.

Gmina Lublin na poparcie swojego stanowiska podkreśliła m.in., iż działalność jednostki samorządu terytorialnego z samej istoty nie jest „dochodowa” i służy realizacji szeregu inwestycji i projektów, zmierzających do wypełnienia zadań ustawowych i celów społecznych. Jednocześnie zostało podkreślone, iż środki z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które wpłynęły na rachunek budżetu miasta Lublin w styczniu 2009 r., zostały wydatkowane na realizację zadań inwestycyjnych miasta w tym między innymi na nabycie od Banku PKO SA budynku położonego w Lublinie przy ul. Boczna Lubomelskiej 13 z przeznaczeniem na utworzenie E-sądu. Nieruchomość ta została następnie oddana jako darowizna Skarbowi Państwa, a więc w efekcie ulga, o którą ubiegała się Gmina Lublin, już została przekazana do budżetu Państwa.

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w dniu 14 marca 2013 r. wydał decyzję odmawiającą udzielenia ww. ulgi. Gmina Lublin, za pośrednictwem Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie, złożyła do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie odwołanie od tej decyzji. Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie decyzją z dnia 6 czerwca 2013 r. uchylił w całości zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji a sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia.

Jednocześnie Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie zwrócił się z prośbą o opinię/wyrażenie stanowiska co do zasadności udzielenia Gminie wnioskowanej pomocy do: Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewody Lubelskiego, Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Z treści otrzymanych przez LUS odpowiedzi wynika, iż instytucje te wypowiedziały się w tonie przemawiającym za zasadnością udzielenia Gminie wnioskowanej pomocy. W dniu 31 marca 2014 r. Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego wydał decyzję umarzającą kwotę podlegającą zwrotowi z tytułu nienależnie otrzymanej kwoty wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 12.791.647,47 zł.

Decyzja dotycząca umorzenia ww. należności jest ostateczna i nie toczyło się jakiekolwiek postępowanie dotyczące tej decyzji. Środki otrzymane z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykorzystane na cele społeczne realizowane przez Miasto, w tym również na zadania realizowane przez Skarb Państwa. Postępowanie CBA nie dotyczy bezpośrednio działań Gminy Lublin.

Z poważaniem
Beata Krzyżanowska
Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Lublin”

WASZE KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.