Wybory do Parlamentu 2019. Jak zostać członkiem komisji wyborczej?

48649167432 e3ec05814d k 1
Zdjęcie ilustracyjne | fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

W dniu 13 października 2019 r. Polacy wybiorą wybiorą nowych posłów i senatorów. Sprawdź, jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu 2019.

W październiku miliony Polaków wybierze nowy Parlament Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatele Polski ocenią kandydatów i programy, a następnie podejmą decyzje, które wpłyną na przyszłość naszego kraju. W trakcie wyborów parlamentarnych zostanie wybranych 460 posłów do Sejmu oraz 100 senatorów do Senatu.

Wybory Parlamentarne 2019: Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Komisje obwodowe – to na nich spoczywa ciężar przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwania w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości.

Skład każdej obwodowej komisji wyborczej związany jest z wielkością obwodu głosowania i waha się od 7 do 13 osób.

W obwodach do 1000 mieszkańców w skład komisji wyborczej powołuje się 7 osób, w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców – 9 osób, w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców – 11 osób, a w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców – 13 osób.

Komisje obwodowe powołują komisarzy wyborczych, zgodnie z właściwością terytorialną określoną w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej. Czynności związane z powoływaniem komisji wykonują komisarze, urzędnicy wyborczy oraz urzędy gmin, działające w ramach obsługi urzędnika wyborczego.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Wybory do Parlamentu 2019: Kto może być kandydatem obwodowej komisji wyborczej?

Kandydatem do składu komisji może być osoba która: jest obywatelem polskim; najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Członkiem komisji nie mogą być też bliscy krewni i powinowaci kandydatów startujących w okręgu dla którego właściwa jest dana komisja. W komisji nie mogą zasiadać w tej sytuacji małżonkowie kandydatów, ich rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, a także małżonkowie zstępnego, wstępnego lub przysposobionego oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Wybory do Sejmu i Senatu 2019: Kto może zgłosić kandydata do obwodowej komisji wyborczej?

Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego. Zgłoszenie musi być dokonane najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, w godzinach pracy urzędu gminy.

Wybory parlamentarne 2019 odbędą się 13 października. Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach parlamentarnych – jak wynika z kalendarza wyborczego – można zgłaszać do piątku 13 września.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może dotyczyć więcej niż jednej komisji w danej gminie, ale jednej komisji pełnomocnik wyborczy może zgłosić więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności.

Wyborcy mogą też samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców.

Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy, który dokonuje sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydatów na członków komisji i za pośrednictwem urzędnika wyborczego informuje komisarza wyborczego o przyczynach nieuwzględnienia zgłoszenia kandydata.

Urząd gminy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wprowadza dane zgłoszonych kandydatów do systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW) i, w miarę wpływu zgłoszeń, sporządza, odrębnie dla każdego obwodu głosowania, wykaz zgłoszonych kandydatów na członków komisji.

Podobnie po wyłonieniu składu komisji niezwłocznie podaje się tę wiadomość do publicznej wiadomości, przez wywieszenie w urzędzie gminy oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej postanowienia właściwego komisarza wyborczego o powołaniu komisji. Postanowienie to umieszcza się również na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Wybory Parlamentarne 2019: Ile będzie można zarobić w komisji wyborczej?

Dieta dla członków obwodowych komisji wyborczych wyniesie 350 zł. Zastępca przewodniczącego obwodowej komisji dostanie 400 zł, a przewodniczący – 500 zł.

Dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.