Warbus wypowiedział umowę ZTM Lublin. Domaga się od miasta 5 mln zł

mpk lublin ztm stop
Zdjęcie ilustracyjne | fot. Dominik Wąsik

Oświadczenie Warbus

„Na początek należy zauważyć, iż wypowiedzenie umowy wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 roku i dopiero z tym dniem Spółka Warbus przestanie świadczyć usługi przewozowe na rzecz ZTM Lublin. Należy podkreślić, iż wypowiedzenie to może być w każdej chwili cofnięte jeśli ZTM Lublin zacznie przestrzegać umowy w zakresie waloryzacji stawki za przewozy, bowiem to właśnie nieprzestrzeganie Umowy w tym zakresie było bezpośrednią przyczyną wypowiedzenia przez naszą Spółkę umowy z ZTM Lublin.

W tym miejscu należy w kilku słowach opisać przyczynę wypowiedzenia.

1. W dniu 19 lipca 2016 roku Spółka Warbus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Warbus”) zawarła z Gminą Lublin reprezentowaną przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (dalej także „ZTM Lublin”) umowę na świadczenie przez Warbus usług przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego nr 88/ZTM/2016 („Umowa”).

2. Zgodnie z zapisami Umowy świadczenie usług przewozowych Spółka rozpoczęła w dniu 15 grudnia 2016 roku. Usługi były i są świadczone 33 fabrycznie nowymi Autobusami marki Mercedes-Benz (22 autobusy przegubowe marki Mercedes-Benz Conecto G oraz 11 autobusów standardowych marki Mercedes-Benz Conecto).

3. Umowa w § 14 przewidywała kwartalną waloryzację stawki za wozokilometr.

4. Pierwsza waloryzacja miała miejsce po pierwszym kwartale 2017 roku (nowe stawki za wzkm obowiązywały od dnia 01 kwietnia 2017 roku) i przebiegła bez żadnych zakłóceń, a Strony Umowy zawarły stosowny Aneks do Umowy w którym określono nowe stawki za wzkm.

5. Problemy rozpoczęły się na początku lipca 2017 roku gdy Spółka otrzymała od ZTM Lublin propozycję nowych stawek po kolejnej waloryzacji. Otóż okazało się, iż ZTM Lublin bez żadnych podstaw faktycznych i prawnych, wbrew jasnym i klarownym postanowieniom Umowy w sposób jednostronny zmienił zasady naliczania waloryzacji. Postanowił, iż każdorazowo waloryzowana ma być pierwotna stawka za wzkm złożona w ofercie, a nie ostatnio obowiązująca stawka jak stanowi § 14 ustęp 1 Umowy. Należy podkreślić, iż pierwotna stawka została już skutecznie zmieniona Aneksem z kwietnia 2017 roku i nie była już w żaden sposób obwiązującą.

To tak jakby waloryzacji emerytur zawsze dokonywać w oparciu o pierwszą wysokość przyznanej emerytury, a nie o ostatnio obowiązującą.

6. Przyjęty przez ZTM Lublin sposób waloryzacji, który był sprzeczny z zapisami Umowy, był skrajnie niekorzystny dla naszej Spółki, bowiem w bardzo istotny sposób zaniżał stawki za wzkm jakie otrzymywaliśmy w kolejnych okresach obowiązywania Umowy. Na dzień dzisiejszy niedopłata ZTM Lublin na rzecz naszej Spółki z tytułu nieprawidłowej waloryzacji stawki przekracza już kwotę 5 milionów złotych i ciągle rośnie.

7. Z takim obrotem sprawy nie mogła zgodzić się nasza Spółka i już na początku lipca 2017 roku zwróciła uwagę ZTM Lublin na nieprawidłową i sprzeczną z postanowieniami Umowy waloryzację dokonywaną przez ZTM Lublin.

8. Niestety przez następny okres ZTM Lublin nie przejawiał dobrej woli polubownego załatwienia sporu w zakresie waloryzacji pomimo wielu prób podejmowanych z naszej strony i złożonych przez nas propozycji zakończenia sporu.

9. W tym stanie rzeczy w styczniu 2019 roku wezwaliśmy ZTM Lublin do zapłaty niedopłaconej kwoty z tytułu nieprawidłowej waloryzacji i po upływie terminu w dniu 28 lutego 2019 roku wypowiedzieliśmy Umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa w dniu 31 sierpnia 2019 roku.

10. Na dzień dzisiejszy niezapłacone naszej Spółce należności z tytułu nieprawidłowej waloryzacji przekraczają kwotę 5 milionów złotych.

Niezależnie od powyższego będziemy dochodzić od Gminy Lublin także rekompensaty innych szkód związanych z wypowiedzeniem Umowy z winy Gminy Lublin. W sumie roszczenia te mogą sięgać kwoty nawet 27 milionów złotych.

11. Podsumowując należy wskazać, iż działania ZTM Lublin zmusiły naszą Spółkę do wypowiedzenia Umowy, bowiem nie mogliśmy godzić się na jawne nieprzestrzeganie zapisów Umowy przez ZTM Lublin.

12. Problem nieprawidłowej waloryzacji dotyczy także innego przewoźnika (Irex) świadczącego usługi na rzecz ZTM Lublin. Jednakże o ile w naszym przypadku mamy do czynienia z niedopłatą wynagrodzenia za wykonane przewozy to w przypadku innego przewoźnika ZTM Lublin przepłaca za wykonywane usługi przewozowe czym naraża na straty Miasto Lublin na kwotę kilku milionów zł.”

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  1. Rozbawiło mnie stanowisko Ratusza :)) a może podacie geniusze ile za wozokilometr płacicie MPK czy firmie Irex??? oj, nie sądzę…. A może zainteresuje się tymi płatnościami delegatura CBA, bo wygląda to dosyć ciekawie… jak i waloryzacja która obniża stawkę zamiast ją podnosić…- ciekawe czy w przypadku Irex-u też miała miejsce obniżka stawki…

  2. „Zwróciliśmy się do MPK Lublin, jako podmiotu wewnętrznego, o zintensyfikowanie działań mających na celu zabezpieczenie usług przewozowych, poprzez zabezpieczenie zarówno taboru jaki i kierowców.”

    Bardzo podmiotowe traktowanie ludzi. Brawo Ztm. Szkoda że nie zwróciliście się do swojego podmiotu wewnętrznego o zabezpieczenie tych ludzi finansowo. Żałosny ZTM i żałosna branża komunikacji miejskiej.. zabawa w przewóz ludzi za najniższą krajową dla kierowców i mechaników. Mam nadzieję że ten cały burdel w końcu się zawali.