Warbus wypowiedział umowę ZTM Lublin. Domaga się od miasta 5 mln zł

mpk lublin ztm stop
Zdjęcie ilustracyjne | fot. Dominik Wąsik

Oświadczenie ZTM Lublin

„Firma Warbus złożyła do ZTM w Lublinie pisemne oświadczenie o zaprzestaniu świadczenia usług przewozowych w Lublinie, które realizowane były na podstawie umowy z dnia 19 lipca 2019 r. Nr 88/ZTM/2016, ze skutkiem na koniec sierpnia br. W wypowiedzeniu powołała się na postanowienia paragrafu 27 umowy i jako przyczynę wypowiedzenia podała brak dokonania przez ZTM wymaganych płatności, dotyczących waloryzacji przez ostatnie 3-miesiące. Z naszego punktu widzenia podstawa wypowiedzenia jest oczywiście niezasadna i niezgodna ze stanem faktycznym. Waloryzacja według Warbusa powinna być liczona w inny sposób niż dokonuje jej ZTM. Licząc waloryzacje wg Warbusa stawka za wzkm na koniec umowy zbliżałaby się do ok. 90 zł. ZTM w Lublinie nie może inaczej liczyć waloryzacji niż wynika to z umowy. Sposób liczenia waloryzacji jest tożsamy z innymi umowami, zawartymi na świadczenie usług przewozowych. Nie możemy zatem inaczej traktować spółki Warbus. Pozostali operatorzy nie występowali z roszczeniami w tym zakresie, uznając sposób liczenia waloryzacji za prawidłowy, nigdy też nie mieli żadnych wątpliwości dotyczących sposobu waloryzacji.

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie wobec spółki Warbus nie ma żadnych zaległości wymagalnych oraz żadnego długu i wymagalnych roszczeń. Należy podkreślić, że w stosunku do przewoźnika Gmina Lublin wszystkie należności wynikające z umowy (z tytułu świadczonej usługi) reguluje na bieżąco i bez opóźnień. Wielokrotnie również na wniosek wykonawcy ze względu na trudną sytuację finansową, ZTM dokonywał wcześniejszych płatności na rzecz firmy Warbus. Mając powyższe na uwadze, nie zgadzamy się z podstawą wypowiedzenia i uznajemy ją za dokonaną z winy przewoźnika, i tym samym mając na uwadze jej tryb rozwiązania zastosujemy kary umowne z tego tytułu. Firma Warbus składając ofertę znała sposób waloryzacji wynikający z umowy i się na taki zgodziła. Potwierdziła to również spółka w piśmie do Prezydenta Lublina w październiku 2018r., że taki sposób waloryzacji został przez nich zaakceptowany.

Rozmowy dotyczące waloryzacji między stronami były wielokrotnie prowadzone, ZTM jednoznacznie wskazywał na brak możliwości dokonania zmian w umowie, w tym zakresie. Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Zamawiający nie przewidział zmian umowy w zakresie waloryzacji i nie określił sposobu dokonania tych zmian, tym samym nie jest uprawniony do ich dokonania. Firma Warbus sygnalizowała, że kwestie waloryzacji, tj. interpretacji sposobu jej naliczania będzie chciała rozstrzygnąć sądownie, tym bardziej zaskoczeniem jest dla nas taki ruch spółki, jak złożenie wypowiedzenia.

Trwają jeszcze rozmowy pomiędzy przewoźnikiem a ZTM, odnośnie dalszej realizacji umowy. Odbyło się kilka spotkań. Przedstawiliśmy swoje stanowisko oraz przekazaliśmy opinię prawną, w której podkreślamy, że zawarta umowa na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych nie przewiduje zmian w zakresie waloryzacji. Takie zmiany nieważne będą z mocy prawa a ZTM jako zamawiający naruszy prawo zamówień publicznych oraz dyscyplinę finansową poprzez niecelowe i niegospodarne wydawanie środków publicznych.

Mając jednak na względzie możliwy scenariusz zakończenia kontraktu stoimy przed koniecznością zabezpieczenia ciągłości usług przewozowych od 1 września br. Niewątpliwie firma Warbus postawiła nas w bardzo trudnej sytuacji, tym bardziej że obecnie występują duże trudności na rynku kierowców. Zwróciliśmy się do MPK Lublin, jako podmiotu wewnętrznego, o zintensyfikowanie działań mających na celu zabezpieczenie usług przewozowych, poprzez zabezpieczenie zarówno taboru jaki i kierowców. Efektem podjętych działań przez spółkę miejską jest m.in. zakup 28 używanych autobusów od MZA Warszawa.

Szczegóły odnośnie kształtu obsługi komunikacyjnej od 1 września br. będziemy komunikować w okresie wakacyjnym. W celu zabezpieczenia ciągłości usług chcemy wykorzystać zakupione pojazdy przez MPK w liczbie 28 sztuk, a także przede wszystkim rezerwę trolejbusów. Niewykluczone również, że będą nas czekać zmiany w rozkładach jazdy, poprzez np. zmiany tras. Docelowo, w dłuższej perspektywie czasu, nie wykluczamy również ogłoszenia postępowania uzupełniającego na świadczenie usług przewozowych, które wypełni lukę po Warbusie.

Spółka Warbus od dłuższego czasu boryka się z problemami finansowymi. Posiadamy wiedzę o nich ze względu na otrzymywaną stosowną dokumentację w tym zakresie oraz rozpoczętą procedurą nadzoru sądowego, gdyż był zgłoszony wniosek do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy o upadłości spółki Warbus przez wierzyciela tj. ZUS. Sąd też ustanowił dla spółki Warbus tymczasowego nadzorcę sądowego. W marcu br. został złożony w Sądzie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Przejawem problemów finansowych spółki w Lublinie były braki w realizacji kursów, wynikające z protestu kierowców, którzy na czas nie otrzymywali wynagrodzenia oraz przerwy w zakupie paliwa, przez co autobusy nie mogły wyruszyć na trasy, usługi świadczono też innymi niewłaściwymi pojazdami, niezgodnie z umową. Konsekwencją złej kondycji finansowej firmy Warbus było zerwanie kontraktu m.in. w Jastrzębiu Zdrój przez firmę Warbus. Problemy spółki wpływają ostatecznie na załogę i jakość świadczonych usług, która w ostatnim czasie znacznie odbiega od wymaganych przez nas standardów. Dotychczasowa realizacja umowy nie obyła się bez problemów. Wykonawca nie wykazywał chęci współpracy przy realizacji umowy, nie przesyłał zamawiającemu w formie pisemnej podpisanych raportów przewozu za skończony miesiąc, z opóźnieniem przekazywał inne wymagane umową dokumenty, np. polisy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Część pojazdów wykonawcy kursowała przez dłuższy czas z uszkodzeniami po kolizji i nie były one usuwane. Ponadto w okresie realizacji umowy za liczne naruszenie standardów świadczenia usług oraz niewykonane wzkm zmuszeni byliśmy stale naliczać kary umowne.

Nie jest prawdą, że stawki za wzkm maleją. Stawki nieznacznie, ale sukcesywnie wzrastają.

Zasady waloryzacji są stosowane zgodnie z postanowieniami umownymi i w przypadku tożsamych umów, tak samo naliczane też w stosunku do innych przewoźników. Konsorcjum firm IREX 1 i Meteor składając ofertę zaproponowało wyższą stawkę i ona była stawką bazową, od której liczona jest waloryzacja. Nie faworyzujemy żadnego z przewoźników.

Bardzo zła sytuacja finansowa spółki Warbus nie jest wynikiem realizacji umowy na rzecz Gminy Lublin. Podmiot ten posiada szereg zaległości miedzy innymi z tytułu ZUS. Posiada również zaległości wobec swoich pracowników, co jest sytuacją długoterminową.

Nieprawdą jest, jak twierdzą przedstawiciele firmy Warbus, iż Dyrektor ZTM w przedmiotowej sytuacji groził komukolwiek. Wskazywał jedynie, że w przypadku rozwiązania umowy, uznamy iż nastąpi to z winy przewoźnika i zmuszeni będziemy do naliczenia kar umownych, które mogą być pokryte między innymi z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.”

Poprzednia strona | Następna strona

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  1. Rozbawiło mnie stanowisko Ratusza :)) a może podacie geniusze ile za wozokilometr płacicie MPK czy firmie Irex??? oj, nie sądzę…. A może zainteresuje się tymi płatnościami delegatura CBA, bo wygląda to dosyć ciekawie… jak i waloryzacja która obniża stawkę zamiast ją podnosić…- ciekawe czy w przypadku Irex-u też miała miejsce obniżka stawki…

  2. „Zwróciliśmy się do MPK Lublin, jako podmiotu wewnętrznego, o zintensyfikowanie działań mających na celu zabezpieczenie usług przewozowych, poprzez zabezpieczenie zarówno taboru jaki i kierowców.”

    Bardzo podmiotowe traktowanie ludzi. Brawo Ztm. Szkoda że nie zwróciliście się do swojego podmiotu wewnętrznego o zabezpieczenie tych ludzi finansowo. Żałosny ZTM i żałosna branża komunikacji miejskiej.. zabawa w przewóz ludzi za najniższą krajową dla kierowców i mechaników. Mam nadzieję że ten cały burdel w końcu się zawali.