Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie uczył… survivalu. Uczelnia szykuje pięć nowych kierunków

Survival jako nowy kierunek studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
Survival jako nowy kierunek studiów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie | fot. Adobe Stock

Uniwersytet Przyrodniczy od października zamierza uruchomić kierunek dotyczący survivalu, na którym studenci nauczą się technik przetrwania w trudnych warunkach środowiska naturalnego. Uczelnia w nadchodzącym roku zaoferuje studentom prawie 60 kierunków, w tym 5 nowych.

Nowe kierunki na UP

Zielone Technologie

W trakcie studiów scharakteryzowane zostaną wszystkie elementy środowiska, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiedzialne zarządzanie i zrównoważone korzystanie z zasobów Ziemi. Wybrane zajęcia będą realizowane we współpracy z Instytutem Nowych Syntez Chemicznych – Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Absolwenci kierunku zielone technologie będą wysokiej klasy specjalistami przygotowanymi do pracy w głównych segmentach gospodarki – przemyśle, rolnictwie oraz sektorze usługowym, w szczególności w przedsiębiorstwach zajmujących się wdrażaniem technologii przyjaznych środowisku oraz szeroko pojętą problematyką ochrony środowiska.

Zdobędą kompetencje inżynierskie w zakresie kształtowania, ochrony i monitoringu środowiska przyrodniczego, a także prawidłowej gospodarki jego zasobami dla potrzeb człowieka zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Kształcenie na kierunku zielone technologie będzie miało charakter mulidyscyplinarny i kompleksowy stanowiąc odpowiedź na wymogi zielonej transformacji współczesnych gospodarek oraz potrzebę wdrażania związanych z nią technologii przyjaznych środowisku – mówi prof. dr hab. Barbara Kołodziej, dziekan Wydziału Agrobioinżynierii.

Perspektywy zatrudnienia obejmują pracę w przedsiębiorstwach przemysłowych, organach administracji publicznej, instytutach badawczych i placówkach naukowych, jednostkach projektowych, kontrolno-pomiarowych, certyfikujących, nadzoru urzędowego i administracji, przedsiębiorstwach konsultingowych i badawczo-rozwojowych, laboratoriach analitycznych i monitoringu środowiskowego.

Survival i animacja przyrodnicza

Studenci nauczą się technik przetrwania w trudnych warunkach środowiska naturalnego oraz zostaną specjalistą z zakresu animacji przyrodniczej. Nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu: technik przetrwania, rozpoznawania roślin ratowniczych w survivalu, rozpoznawania zwierząt jadowitych i alergennych, żywienia człowieka i kuchni survivalowej, kosmetyków naturalnych stosowanych w survivalu, technik orientacji przestrzennej czy ekologii terenowej.

Kierunek odnosi się do strategii/sztuki przetrwania w środowisku naturalnym z wykorzystaniem podstaw wiedzy z zakresu nauk biologicznych – jest to tzw. survival zielony. Przydatność tej wiedzy może być niezwykle ważna w razie wystąpienia np. klęski żywiołowej, jak również organizacji wielu wydarzeń o charakterze komercyjnym – mówi prof dr hab. Tomasz Mieczan, dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej.

Absolwenci będą przygotowani do pracy w: parkach narodowych, zarządach i zespołach parków krajobrazowych, biurach projektów przyrodniczych, ośrodkach edukacji ekologicznej, firmach eventowych, firmach zajmujących się organizowaniem szkoleń i warsztatów z zakresu sztuki przetrwania, organizacjach pozarządowych, których działalność koncentruje się wokół problematyki szeroko rozumianego rozwoju zrównoważonego i usług ekosystemowych.

Diagnostyka ekoprzestępczości

Studia na kierunku diagnostyka ekoprzestępczości przygotują do skutecznej walki z naruszeniami przepisów środowiskowych. Według unijnych danych, przestępczość związana z wykroczeniami przeciwko środowisku to obecnie czwarta co do wielkości działalność przestępcza na świecie.

Absolwenci tego kierunku studiów będą umieć prowadzić sprawy z zakresu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń, wykonywać kontrole interwencyjne oraz realizować działania prewencyjne zapobiegające i ograniczające działalność przestępczą w zakresie korzystania ze środowiska.

Obecnie i w najbliżej przyszłości w jednostkach administracji państwowej i samorządowej są lub będą powoływane Wydziały Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, które będą potrzebowały wysoko wykwalifikowanych specjalistów właśnie z tego zakresu – mówi prof dr hab. Tomasz Mieczan.

Absolwenci mogą podejmować pracę w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, w tym w Wydziałach Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, sądownictwie, jednostkach związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, służbach celnych, policji oraz jednostkach zajmujących się ochroną przyrody.

Będą przygotowani do pracy w: Inspektoratach Ochrony Środowiska i innych jednostkach zajmujących się ściganiem przestępczości środowiskowej, jednostkach chemiczno-ekologicznych Państwowej Straży Pożarnej, instytutach ekspertyz sądowych, jednostkach/instytutach wojskowych związanych z obroną przed bronią masowego rażenia, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Leśnej, Straży Parków Narodowych, laboratoriach naukowo-badawczych, parkach narodowych, zespołach parków krajobrazowych, biurach projektów i ekspertyz przyrodniczych, firmach konsultingowych zajmujących się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko.

Informatyka przemysłowa

Studia na kierunku informatyka przemysłowa pozwolą nabyć wiedzę i kompetencję m.in. z automatyzacji i robotyzacji produkcji oraz informatycznej obsługi procesów produkcyjnych i zarządczych z programowania i modelowania, inżynierii i wizualizacji procesów produkcyjnych, konstrukcji oraz budowy i eksploatacji maszyn, analizy danych przemysłowych, mechatroniki i automatyki, podstaw procesów produkcji rolno-spożywczej.

Absolwenci będą przygotowani do pracy na różnych stanowiskach związanych z wykorzystaniem projektowania komputerowego, programowania oraz zastosowaniem technologii informatycznych w procesach produkcyjnych. W trakcie studiów jest możliwość uzyskania uprawnień i certyfikatów w zakresie: AutoCAD 2D i 3D (Autodesk), Inventor Professional, języka angielskiego (Oxford University), a także działać w studenckich kołach naukowych takich jak: Informatyków czy Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD.

Kierunek informatyka przemysłowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom szeroko rozumianego rynku pracy, gdyż program studiów oferuje szereg innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań dydaktycznych. Oferuje szeroką gamę obligatoryjnych i fakultatywnych przedmiotów specjalistycznych, które zapewnią absolwentom, wysoki poziom kwalifikacji niezbędnych w pracy zawodowej – mówi prof. dr hab. Dariusz Andrejko, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji.

Bioinformatyka w biogospodarce

Absolwenci kierunku bioinformatyka w biogospodarce będą przygotowani do operowania jednocześnie wiedzą z zakresu nauk rolniczych, w tym biologii molekularnej i genetyki oraz informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności programowania, co jest wynikiem interdyscyplinarnego charakteru studiów.

Absolwent będzie posiadał umiejętność pracy i programowania w środowiskach różnych systemów operacyjnych, może samodzielnie projektować bazy danych, opracowywać algorytmy procesów biologicznych i tworzyć na tej podstawie programy komputerowe w wybranych kompilatorach, w szczególności dedykowane zagadnieniom z obszaru biogospodarki, planować i wykonywać zadania badawcze, projekty lub ekspertyzy z zakresu biologii molekularnej i informatyki zarówno samodzielnie, jak i w ramach pracy grupowej.

Kompetencje merytoryczne umożliwiają absolwentom podejmowanie pracy zawodowej w: instytucjach naukowych i firmach badawczo-rozwojowych, zajmujących się badaniami z zakresu biogospodarki, jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych; przemyśle rolniczym, bioinformatycznym oraz jednostkach wykorzystujących i zarządzających bazami danych; firmach agrobiotechnologicznych przy zajęciach związanych z ulepszaniem hodowli zwierzęcej; instytucjach medycznych wykorzystujących zdobycze genetyki i dziale diagnostyki medycznej, jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych; firmach konsultingowych, szkoleniowych; jednostkach administracji publicznej i samorządowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka i kierunkach pokrewnych.

Dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.