Trwa nabór osób chętnych do pracy w Służbie Więziennej w jednostkach okręgu lubelskiego

Służba Więzienna
Służba Więzienna | materiały prasowe

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie prowadzi rekrutację dla osób, które chciałyby pełnić rolę funkcjonariusza Służby Więziennej w jednostkach okręgu lubelskiego.

Praca w Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym

Aktualnie Służba Więzienna w jednostkach okręgu lubelskiego poszukuje 60 pracowników na stanowiska strażnika działu ochrony. Do obowiązków strażnika działu ochrony należy m.in. kontrola pobieżna i kontrola osobista osadzonych.

Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci.

Funkcjonariusz ma prawo do natychmiastowego reagowania w przypadkach pogwałcenia regulaminu, przejawów agresji i przemocy ze strony osób pozbawionych wolności.

Jakie wymagania ogólne są stawiane kandydatom?

W Służbie Więziennej może pracować osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie i uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  • korzysta z pełni praw publicznych, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
  • ma co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Wynagrodzenie funkcjonariusza Służby Więziennej składa się z uposażenia zasadniczego oraz dodatku do uposażenia zależnego od stopnia, stanowiska czy stażu. Na początek wynagrodzenie netto na stanowisku strażnik działu ochrony wynosi 3 115 zł, osoby do 26. roku życia 3 415 zł.

Rekrutacja trwa na dostępujących jednostek SW okręgu lubelskiego:

– Zakład Karny w Białej Podlaskiej,

– Zakład Karny w Chełmie,

– Zakład Karny w Hrubieszowie,

– Areszt Śledczy w Krasnymstawie,

– Areszt Śledczy w Lublinie,

– Zakład Karny w Opolu Lubelskim,

– Zakład Karny we Włodawie,

– Zakład Karny w Zamościu.

Szczegóły dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej sw.gov.pl.

WASZE KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.