Od wtorku na deptaku pracują ekipy budowlane, które tną i rozkopują niedawno co przebudowaną nawierzchnię deptaka. Robotnicy naprawiają usterki, które wskazano podczas odbioru. Przypomnijmy, że przebudowa deptaka za blisko 13 …