Świadectwo charakterystyki energetycznej: cena, gdzie uzyskać, kto wystawia, kara

Świadectwo charakterystyki energetycznej: cena, gdzie uzyskać, kto wystawia, kara
Świadectwo charakterystyki energetycznej: cena, gdzie uzyskać, kto wystawia, kara | fot. Adobe Stock

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który informuje o zużyciu energii w budynku oraz jego efektywności energetycznej. Dokument ten jest obowiązkowy przy sprzedaży lub wynajmie budynku, lub jego części. Poniżej przedstawiam informacje dotyczące ceny, miejsca uzyskania oraz kto wystawia świadectwo.

Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem potwierdzającym efektywność energetyczną budynku. W wyniku nowelizacji przepisów od 28 kwietnia 2023 r. świadectwo można otrzymać w formie papierowej lub elektronicznej opatrzonej numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Fakt przekazania świadectwa zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku – czytamy na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej należy sporządzić dla istniejącego budynku lub części budynku (lokalu), dopiero gdy będzie on przedmiotem sprzedaży bądź najmu. W przypadku gdy sprzedaż/najem dotyczy budynku, należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, natomiast jeśli sprzedaż/najem dotyczy części budynku (lokalu), należy sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej części budynku.

W przypadku nowo wybudowanych budynków od 28 kwietnia 2023 r. inwestor będzie miał obowiązek dołączenia świadectwa charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (z obowiązku tego wyłączone są domy o powierzchni zabudowy do 70 m2 budowane dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, natomiast przy ich sprzedaży lub najmie świadectwo, lub kopię świadectwa należy przekazać odpowiednio nabywcy, lub najemcy).

Świadectwo charakterystyki energetycznej należy również umieścić w widocznym miejscu w budynkach o powierzchni użytkowej powyżej 250 m2, zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów, oraz w budynkach o powierzchni użytkowej (galerie handlowe, dworce) przekraczającej 500 m2, w których są świadczone usługi dla ludności.

Z obowiązku sporządzania świadectw zwolnione są budynki:

  • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • używane jako miejsce kultu i do działalności religijnej,
  • przemysłowe oraz gospodarcze niewyposażone w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,
  • mieszkalne, przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
  • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2/rok).

Świadectwo charakterystyki energetycznej cena – koszt

Cena za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej zależy od wielu czynników, takich jak wielkość budynku czy stopień skomplikowania instalacji. Według Ministerstwa Rozwoju i Technologii, średnia cena za sporządzenie świadectwa wynosi około 400-600 zł. Jednak ceny te mogą się różnić w zależności od regionu oraz konkretnych wymagań dotyczących budynku.

Gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej można uzyskać od osoby uprawnionej do jego sporządzenia. W Polsce, osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej znajdują się w wykazie osób uprawnionych, który jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Kto wystawia świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej wystawia osoba uprawniona do jego sporządzenia. Osoba taka musi spełniać określone wymagania, np. posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w dziedzinie energetyki budowlanej. Warto pamiętać, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii może dokonać weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej, dlatego ważne jest, aby wybrać osobę z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wykaz osób uprawnionych do sporządzenia świadectwa energetycznego budynku dostępny jest na stronie centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków dostępnego pod adresem https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych.

Kara za brak świadectwa charakterystyki energetycznej

Kara lub grzywna za brak świadectwa charakterystyki energetycznej wynosi do 10 tys. zł.

Ważność świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Obowiązek sporządzenia nowego świadectwa będzie zachodził jedynie w przypadku sprzedaży lub najmu budynku, lub części budynku.

WASZE KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.