Spór między ZTM a Warbusem trafił do sądu. Warszawski przewoźnik domagał się zapłaty ponad 1,4 mln złotych

warbus
Warbus | fot. Dominik Wąsik

Sąd Okręgowy w Lublinie ogłosił wyrok w sprawie Warbusa, spółki z Warszawy, która wykonywała przewozy osób na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Roszczenia spółki zostały w całości oddalone.

Warszawski przewoźnik żądał milionów od ZTM Lublin

Spór pomiędzy Warbusem a Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie sięga czerwca 2019 r., kiedy to warszawski przewoźnik wypowiedział umowę na świadczenie usług przewozu osób na terenie Lublina. Przewoźnik świadczył usługi przewozu 30 autobusami, w tym 20 przegubowymi.

Więcej: Warbus wypowiedział umowę ZTM Lublin. Domaga się od miasta 5 mln zł

Według przedstawiciela Warbus problemy rozpoczęły się na początku lipca 2017 r., gdy spółka otrzymała od ZTM-u propozycję nowych stawek po kolejnej waloryzacji. Spółka zarzuca Zarządowi Transportu Miejskiego zmianę zasad naliczania waloryzacji.

Według spółki na czerwiec 2019 r. niedopłata ZTM Lublin na rzecz Warbusa z tytułu nieprawidłowej waloryzacji stawki przekraczała kwotę 5 milionów złotych.

Waloryzacja według Warbusa powinna być liczona w inny sposób, niż dokonuje jej ZTM. Licząc waloryzacje według Warbusa stawka za wzkm na koniec umowy zbliżałaby się do ok. 90 złotych. ZTM nie może inaczej liczyć waloryzacji, niż wynika to z umowy – pisał ZTM w oświadczeniu.

Autobusy prywatnego przewoźnika 18 lipca 2019 r. nie wyjechały na ulice Lublina. ZTM wezwał spółkę do powrotu do świadczenia usług przewozowych. Przewoźnik jednak nie podjął się realizacji przedmiotu umowy, przez co ZTM był zmuszony rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia z winy przewoźnika.

Zgodnie z zapisami umowy i mając na uwadze fakt, że rozwiązanie umowy wynika z winy przewoźnika – spółki Warbus, wykonawcy naliczona została kara umowna w wysokości 7,5 mln złotych do zapłaty, której spółka została wezwana – informuje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

Więcej: ZTM zerwał umowę z Warbusem i oczekuje od przewoźnika zapłaty 7,5 mln zł kary

Warbus przegrał z ZTM

Warbus postanowił powziąć kroki prawne i skierował sprawę do sądu, żądając od Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie zapłaty kwoty ponad 1,4 mln złotych.

Warbus żądał dodatkowego wynagrodzenia od ZTM, chciał przyjąć inny sposób waloryzacji stawki za wzkm, na co nie zgadzał się ZTM, stojąc niezmiennie od początku sporu na stanowisku, iż płatności dokonywane są w sposób prawidłowy – mówi Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

W toku sprawy, biegły sądowy powołany na wniosek spółki Warbus, w sporządzonej opinii potwierdził, iż żądane przez przewoźnika stawki za wozokilometr były drastycznie wysokie.

Sąd Okręgowy w całości oddalił powództwo, uznając, iż sposób waloryzacji dokonywany przez ZTM był prawidłowy i brak było prawnej możliwości dokonania zmiany przedmiotowej umowy w tym zakresie, a same żądania spółki Warbus i zaproponowana przez firmę metoda waloryzacji prowadziłaby do nieracjonalnych wyników, a całkowity koszt kontraktu przekraczałaby o wiele milionów złotych wartość przedmiotu umowy – wskazuje Justyna Ćwirta-Jelonek radca prawny ZTM reprezentująca jednostkę przed sądem w przedmiotowym postępowaniu.

ZTM w Lublinie również dokonał wyliczenia wartości kontraktu w oparciu o żądane przez spółkę Warbus stawki waloryzacji. Wynikało z tych wyliczeń, że tylko za I kwartał 2022 r. ZTM powinien po waloryzacji zapłacić prawie tyle, co za cały zrealizowany 2018 r., płatność na koniec 2022 r. wynosiłaby ponad 214 milionów złotych, czyli o 100 milionów więcej niż wartość zawartej w 2016 r. na kwotę 113 901 978,50 zł umowy.

Zarząd Transportu Miejskiego wyliczył, iż przyjęcie sposobu waloryzacji prezentowanego w pozwie przez spółkę Warbus spowodowałoby, że zwaloryzowane wynagrodzenie ogółem wyniosłoby na koniec kontraktu ponad 1,5 mld złotych.

Jesteśmy usatysfakcjonowani wyrokiem, który zapadł. Nasza argumentacja oraz zgromadzony materiał dowodowy przekonały sąd do podtrzymania naszego stanowiska, które było od samego początku jednoznaczne i niezmienne – podsumowuje Grzegorz Malec, dyrektor ZTM w Lublinie.

Kolejna sprawa w sądzie

ZTM nałożył na spółkę Warbus karę w wysokości 7,5 mln złotych za rozwiązanie umowy i inne kary z tytułu nienależytej realizacji usług. Kwotę w wysokości 3,6 mln złotych udało się ściągnąć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez spółkę Warbus.

W kwestii pozostałej kwoty 4,8 mln złotych ZTM wystąpił z powództwem, aktualnie toczy się sprawa przed Sądem Okręgowym w Lubilinie – informuje Monika Fisz.

WASZE KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.