Prezydent Lublina Krzysztof Żuk zakazał Marszu Równości – OŚWIADCZENIE

krzysztof żuk
Prezydent Lublina Krzysztof Żuk

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk zakazał organizacji Marszu Równości, który w najbliższą sobotę, 28 września, miał przejść ulicami Lublina. Chodzi o kwestie związane z bezpieczeństwem mieszkańców.

Oświadczenie Prezydenta Krzysztofa Żuka w sprawie zakazania organizacji II Marszu Równości w Lublinie

Do Urzędu Miasta Lublin wpłynęły zawiadomienia o planowanych na dzień 28 września 2019 r. zgromadzeniach publicznych, tj. II Marszu Równości w Lublinie oraz 7 innych zgromadzeniach organizowanych na terenie miasta. W tym samym dniu na placu Zamkowym odbędzie się także przysięga żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz wystawa historyczna pojazdów bojowych na placu Teatralnym, dzierżawionym przez Centrum Spotkania Kultur od 2016 r. Organizatorzy Marszu Równości zostali poinformowani przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego o wcześniej zaplanowanych na ten sam dzień wydarzeniach, w tym o odbywającej się na placu Teatralnym, wskazanym jako początek Marszu Równości, plenerowej ekspozycji pojazdów wojskowych, której organizatorzy przewidują obecność kilkuset osób. Jednocześnie organizatorzy Marszu Równości wskazali, że przewidywana liczba uczestników ich wydarzenia to około 2 000 osób.

Pomimo posiadania tej wiedzy i prośby skierowanej do organizatora o wskazanie innego miejsca rozpoczęcia i zakończenia planowanego zgromadzenia, organizatorzy Marszu zdecydowali o rozpoczęciu swojego wydarzenia obok placu Teatralnego, tj. na Al. Racławickich. Obydwa wymienione miejsca znajdują się w bardzo bliskim sąsiedztwie, co oznacza, że przybliżona liczba osób, którym trzeba zapewnić bezpieczeństwo, to przynajmniej 2 000 uczestników zgromadzenia i kilkaset osób uczestniczących w wystawie plenerowej. Na placu Teatralnym będą znajdować się także historyczne pojazdy bojowe, które zajmą znaczną jego część. W ocenie miejskich służb bezpieczeństwa dostępna przestrzeń placu Teatralnego oraz Al. Racławickich jest niewystarczająca dla bezpiecznego przebywania i przemieszczania się takiej liczby osób, a dokonana przez organizatora korekta trasy nie pozwoliła na wyeliminowanie zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców. Brak możliwości monitorowania na bieżąco liczby uczestników oraz posiadania przez nich niebezpiecznych przedmiotów, stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia oraz sprawia, że ryzyko z tym związane jest na tyle duże, że uzasadnia zakazanie przedmiotowego zgromadzenia.

Zgromadzenie się w jednym miejscu tak dużej liczby uczestników: II Marszu Równości oraz wystawy historycznych pojazdów bojowych, zakłóci normalny ruch zarówno pieszych, jak i pojazdów w tym miejscu, co znacznie utrudni przejazd samochodów służb ratowniczych i policyjnych, gdyby ich obecność w tym miejscu okazała się potrzebna. Biorąc pod uwagę przebieg I Marszu Równości w ubiegłym roku, istnieje wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia ataków kontrdemonstrantów, czy też innych wybryków chuligańskich. W ocenie służb miejskich, gdyby potraktować warunki i okoliczności, to jest powierzchnię zgromadzenia i wystawy plenerowej, liczbę ludności oraz spełnienie wymagań imprezy masowej obu wydarzeń, impreza taka byłaby uznana za niespełniającą ustalonych przez ustawodawcę standardów bezpieczeństwa imprezy masowej, a przez to zagrażająca życiu i zdrowiu ludzi.

Biorąc pod uwagę powyższe, mając na względzie doświadczenia z ubiegłego roku związane z I Marszem Równości w Lublinie, uwzględniając przebieg podobnych wydarzeń odbywających się na terenie kraju oraz po przeanalizowaniu wypowiedzi na temat Marszu zarówno samego organizatora, jak i osób przeciwnych organizacji Marszu w Lublinie, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy Prawo o zgromadzeniach, wskazało na konieczność wydania zakazu zgromadzenia II Marszu Równości w dniu 28 września 2019 r.

Sam organizator Marszu w różnych wypowiedziach na łamach prasy przyznaje, że „sytuacja jest bardzo napięta”, a w zgłoszeniu zgromadzenia publicznego złożonym w dniu 9 września 2019 r. wskazuje, iż może dojść do: „ rzucania kamieniami, petardami, płytami chodnikowymi, kostką brukową oraz butelkami”. Organizator Marszu zakłada również, że mogą się pojawić „nielegalne zgromadzenia, zbiegowiska, które będą próbowały zablokować przejście pochodu, mogą się pojawić ataki słowne i przechodnie używający wulgarnych słów”. Organizator Marszu wskazuje również, że z uwagi na pojazdy poruszające się w pobliżu zgromadzenia, należy ustawić „betonowe zapory”. Wyjątkowo wulgarny i obraźliwy charakter mają także wypowiedzi osób przeciwnych organizacji Marszu w Lublinie. Niektóre z nich w sposób jednoznaczny nawołują do podjęcia działań z użyciem przemocy wobec organizatorów i uczestników Marszu Równości. Nie bez znaczenia wobec powyższego jest fakt, iż tegoroczny Marsz Równości został zgłoszony tuż przed wyborami parlamentarnymi, w których kandydatami są osoby zaangażowane zarówno w promowanie Marszu, jak i jego przeciwnicy.

Jako Prezydent nie godzę się na zachowania mające znamiona mowy nienawiści, nawoływanie do agresji słownej i fizycznej. Dotyczy to wszystkich mieszkańców, niezależnie od poglądów i przekonań politycznych. Mimo, że w polskim prawie nie stworzono osobnej regulacji dotyczącej mowy nienawiści i zbrodni nienawiści, to są one niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Napięte nastroje społeczne podsycane dodatkowo mową nienawiści mogą doprowadzić do zdarzeń obfitujących w tragiczne dla życia ludzi skutki. Moim głównym obowiązkiem, jako Prezydenta Miasta Lublin, jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i uczestników wszelkiego rodzaju zgromadzeń.

dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Zgodnie z prawem organizatorzy Marszu Równości mają 24 godziny na złożenie odwołania do Sądu Okręgowego w Lublinie. Tyle samo czasu będą mieli sędziowie na rozstrzygnięcie. Gdy odwołanie zostanie zaskarżona sprawa trafi do Sądu Apelacyjnego, który również będzie miał dobę na wydanie decyzji.

AKTUALIZACJA: Prezydent Lublina zakazał Marszu Równości. Organizatorzy idą do sądu

Nagranie z dzisiejszego briefingu w Ratuszu

Dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.