Płaca minimalna i stawka godzinowa wzrośnie od 2021 roku. Ile wyniesie najniższa krajowa?

500 złotych pieniądze
Zdjęcie ilustracyjne | fot. shutterstock

Płaca minimalna 2021. Sprawdź o ile wzrośnie minimalna stawka godzinowa brutto i netto, a więc płaca minimalna w 2021 roku. Podajemy planowane zmiany płacy minimalnej od 2021 roku.

Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku. Według propozycji przedłożonej przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg, z podwyżki płacy minimalnej skorzysta ponad 1,75 mln osób.

Wzrost płacy minimalnej od 2021 r. do 2800 zł brutto. Najniższa stawka godzinowa 2021 – 18,30 zł

Zaproponowano, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 roku wyniosło 2800 zł, co na rękę daje kwotę 2061,67 złotych. Tym samym minimalne wynagrodzenie w 2021 roku wynosi 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku (2600 zł).

Zmiany wysokości płacy minimalnej na przestrzeni lat w Polsce:

  • 2020 r. – 2600 zł brutto
  • 2019 r. – 2250 zł brutto
  • 2018 r. – 2100 zł brutto
  • 2017 r. – 2000 zł brutto
  • 2016 r. – 1850 zł brutto

Płaca minimalna – czym jest najniższa krajowa?

Płaca minimalna to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia, określający stawkę za pracę godzinową oraz stawkę za pracę w określonym wymiarze czasu – najczęściej pensja miesięczna). W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie przez państwo na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Oznacza to, że będąc zatrudnionym legalnie na umowę o pracę nie można zarobić poniżej określonego przez państwo poziomu.

Minimalna stawka godzinowa (umowa-zlecenie)

Stawka godzinowa to sposób wynagradzania pracownika. Jaka sama nazwa wskazuje jest to kwota, którą otrzyma pracownik za wykonywanie ustalonej pracy w określonym czasie – przez jedną godzinę zegarową. Minimalna stawka godzinowa dotyczy umów zlecenia lub umów o świadczenie usług do których stosuje się przepisy o zleceniu.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej to kwota, której pracodawca nie może zapłacić za godzinę pracy mniej niż wynosi kwota określona przez państwo. Proponowana minimalna stawka godzinowa w 2021 roku ma wynieść 18,30 zł, czyli o 1,30 złotych więcej względem obecnego roku (17 zł).

Stawka godzinowa netto jest to stawka brutto pomniejszona o należne podatki, potrącenia i obowiązkowe składki. Kwota netto, jest to tzw. kwota „na rękę”, czyli ta, którą pracownik rzeczywiście otrzyma za wykonaną pracę.

Zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej na przestrzeni lat w Polsce:

  • 2020 r. – 17 zł brutto
  • 2019 r. – 14,70 zł brutto
  • 2018 r. – 13,70 zł brutto
  • 2017 r. – 13 zł brutto
  • 2016 r. – 12 zł brutto

Każdego roku, rząd przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej na rok następny. Dotychczas rząd miał na to czas do 15 czerwca, jednak w tym roku w związku z epidemią COVID-19 termin ten przesunięto na 31 lipca. Następnie RDS w terminie 10 dni od dnia otrzymania propozycji uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej, jaka będzie obowiązywała w 2021 r.

Jeżeli Rada Dialogu Społecznego w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia do 15 września. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.