„Młodzi mają głos” – nowe formy wsparcia dzieci i młodzieży w kontekście nowej rzeczywistości post pandemicznej

uczniowie w klasie robiący sobie selfie
Uczniowie w klasie | fot. Adobe Stock

W grudniu zakończył się trwający rok projekt „Młodzi mają głos”. Wsparciem objęto 90 osób, w tym młodzież licealną. Działania miały na celu przetestowanie nowych form wsparcia dzieci i młodzieży w kontekście nowej rzeczywistości post pandemicznej.

Młodzi mają głos

Projekt „Młodzi mają głos” realizowany przez Fundację dla Rozwoju Multitudo z Lublina wraz z partnerem norweskim Remedica Norway AS z Oslo miał na celu profilaktykę przemocy, w tym zwiększenie świadomości na temat problemu przemocy w rodzinie oraz zwiększenie poziomu empatii wśród dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie wysokiej jakości działań edukacyjnych i rozwojowych.

Działania prowadzone w ramach projektu miały na celu przetestowanie nowych form wsparcia dzieci i młodzieży w kontekście nowej rzeczywistości post pandemicznej – powrotu do szkół po okresie izolacji i zdalnego nauczania.

Projekt objął wsparciem w sumie 90 osób: młodzież licealną oraz pedagogów, psychologów, osoby współpracujące z dziećmi i młodzieżą, osoby związane z instytucjami przeciwdziałającymi wykluczeniu społecznemu i walczącymi z przemocą w rodzinach.

W ramach projektu zrealizowane zostały w jednym z lubelskich liceów bezpłatne warsztaty wzmacniające kompetencje miękkie młodzieży oraz dodatkowo opracowane indywidualnie dobrane ścieżki wsparcia. Część z uczestników programu mogła skorzystać z dodatkowego wsparcia psychologicznego w formie trzech indywidualnych spotkań z psychologiem-psychoterapeutą.

Eksperci pracujący z uczniami ćwiczyli z młodzieżą m.in. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kształtowanie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, kształtowanie postaw asertywnych.

„Treningi kompetencji i umiejętności społecznych miały na celu modelowanie zachowania młodzieży w różnych sytuacjach społecznych. Młodzi ludzie nauczyli się rozróżniania emocji oraz radzenia sobie z nimi, właściwego reagowania na przemoc psychiczną/ fizyczną, właściwego odreagowania napięć emocjonalnych” – wyjaśniają przedstawiciele Fundacji dla Rozwoju Multitudo.

Raport z badań

Fundacja przygotowała raport. „Wpływ pandemii na funkcjonowanie młodzieży i rodziny” omawiający konsekwencje, jakie przyniosła ze sobą pandemia, szczególnie w aspekcie funkcjonowania psychicznego rodzin, w tym dzieci i młodzieży.

Pandemia wpłynęła niemal na wszystkie obszary ludzkiego życia. Sprawiła, że wszyscy ludzie na całym świecie musieli w bardzo szybkim czasie dostosować się do nowych warunków. Wiele rodzin odczuło ogromne zmiany w funkcjonowaniu. W większości były to zmiany niekorzystnie wpływające na rodziny, w głównej mierze dlatego, iż pandemia doprowadziła do zaburzeń zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, a także wielokrotnie do załamania relacji pomiędzy członkami rodziny oraz innymi osobami. Ze względu na czas izolacji, osoby doświadczające przemocy w rodzinie stały się jeszcze bardziej na nią narażone.

Przemoc w rodzinie

W kampanii informacyjnej projekt dotykał także wrażliwego tematu, jakim jest przemoc w rodzinie. To problem nie tylko natury prawnej, moralnej, psychologicznej i społecznej. W świadomości społecznej przemoc coraz bardziej jawi się jako akt barbarzyństwa, który wymaga szybkiego działania. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie nie może mieć tylko charakteru lokalnego. Musi być to także ważna kwestia w polityce społecznej państwa.

„NIE BĄDŹ, TOXIC MIEJ ESSE”

W ramach projektu odbył się konkurs dla młodzieży na hasło i grafikę do kampanii w mediach społecznościowych „Młodzi mają głos!”. Wybrane zostało młodzieżowe hasło kampanii „NIE BĄDŹ, TOXIC MIEJ ESSE”.

mlodzi maja glos billbord

Podsumowanie

Po pandemii istnieje potrzeba wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Zrealizowane badania wskazują, że skutkiem pandemii było wycofanie i stany depresyjne wśród dzieci i młodzieży.

„Zaobserwowaliśmy widoczny brak chęci ze strony młodzieży do korzystania z oferowanego w ramach projektu wsparcia zarówno w zakresie indywidualnym, jak i grupowym. Może on wynikać zarówno z biernej postawy, ale także przeciążenia nauką lub zmiany formy prowadzenia zajęć szkolnych ze zdalnych na stacjonarne, a wręcz może być skutkiem pojawiającej się w stanach depresyjnych apatii” – informują przedstawiciele Fundacji dla Rozwoju Multitudo.

Skutki pandemii widoczne do dziś

„Negatywne skutki długotrwałej pandemii widoczne są do dzisiaj. Wymusiły one wprowadzenie zmian niezbędnych do poprawy kondycji psychicznej uczniów, którzy tak długo odizolowani byli od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami. Zaskutkowało to pogłębiającym się uczuciem zmęczenia i samotności, które często powodowały trudności w nauce, wzrost zachowań ryzykownych oraz nadużywanie korzystania z mediów elektronicznych” – mówią przedstawiciele Fundacji.

Realizatorzy projektu również zaobserwowali, iż ze wsparcia oferowanego w ramach projektu chętniej korzystały osoby dorosłe współpracujące z dziećmi i młodzieżą jak pedagodzy, psycholodzy, natomiast dzieci i młodzież trudniej było zachęcić do tego rodzaju aktywności. Młodzież jest wycofana i z całą pewnością w dużej mierze jest to efekt post pandemiczny.

WASZE KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.