Mieszkańcy podpowiedzieli, jak zwiększyć dostępność kultury osobom z niepełnosprawnościami

Dostępność kultury - konsultacje
Dostępność kultury — konsultacje | Fot. Miasto Lublin

Mieszkańcy i mieszkanki Lublina wypowiedzieli się w sprawie zapewnienia dostępności wydarzeń kulturalnych osobom z niepełnosprawnościami. W zakończonych konsultacjach społecznych zgłosili kilkadziesiąt uwag, z czego znacząca część została uwzględniona i pomoże w stworzeniu dokumentu Lubelskie standardy dostępności kultury.

– Dziękuję za udział w opracowaniu dokumentu wszystkim osobom, dla których sprawy dostępności kultury w naszym mieście są ważne. Cieszę się, że konsultacje społeczne, dotyczące tak ważnego zagadnienia, spotkały się z dużym zainteresowaniem. To zaangażowanie pomoże dopracować dokument zawierający zasady i wskazówki, dzięki którym lubelska kultura będzie bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. Wśród uwag jest wiele wskazówek zgłoszonych przez osoby doświadczone w organizacji dostępnych wydarzeń kulturalnych oraz przez osoby z niepełnosprawnościami, są one więc cennym wkładem w opracowanie ostatecznej wersji Lubelskich standardów dostępności kultury – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Dostępność kultury — konsultacje
Dostępność kultury — konsultacje | Fot. Miasto Lublin

Przebieg konsultacji społecznych

W konsultacjach społecznych trwających od 22 maja do 4 czerwca mieszkańcy zgłosili 87 uwag, spośród których uwzględniono 49. Zadano także 13 pytań, na które odpowiedzi padły podczas spotkań konsultacyjnych lub w raporcie końcowym.

Wiele z przyjętych uwag dotyczyło Podręcznika, który zawiera szczegółowe rozwinięcie zagadnień z tekstu głównego Standardów. Zgłosili je koordynatorzy i koordynatorki dostępności, animatorzy i animatorki, którzy organizują dostępne wydarzenia oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Przekazane opinie są cenne, ponieważ wynikają z praktyki i doświadczenia, rozwijają zagadnienia zawarte w Podręczniku, uszczegóławiają je i uzupełniają o pominięte aspekty.

Dostępność kultury — konsultacje
Dostępność kultury — konsultacje | Fot. Miasto Lublin

Uwagi do opracowywanego dokumentu

Uwagi były kierowane także do Piktogramów, czyli załącznika do opracowywanego dokumentu, zawierającego jednolity zestaw znaków służących do oznaczenia dostępności wydarzeń, które mają być powszechnie stosowane w Lublinie.

Wprowadzenie stałego i powszechnie stosowanego zestawu piktogramów jest potrzebne, dlatego praca nad nimi będzie kontynuowana w oparciu o zgłoszone uwagi. Do tekstu Lubelskich standardów dostępności kultury pojawiły się również sugestie, aby rozszerzyć grupę, której one dotyczą. Dokument jest wypracowywany w ramach projektu dotyczącego konkretnie osób z niepełnosprawnościami.

Pracy nad tekstem towarzyszy zasada projektowania uniwersalnego, według której dąży się do takiego przygotowania produktów i usług, by były dostępne dla jak największej liczby osób. Dlatego nie wyklucza osób, które na przykład nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, seniorów czy innych ze specjalnymi potrzebami.

Zgłoszono także uwagi dotyczące koordynatora/koordynatorki dostępności, na przykład odnośnie ich kompetencji czy zakresu obowiązków. Podkreślano także konieczność uwzględnienia specyfiki organizacji pozarządowych w kontekście przyjęcia i wdrażania standardów.

Dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.