Darmowa pomoc prawna dla mieszkańców Lublina w 2024 roku. Dyżury, zakres i miejsca ulokowania

sąd sędzia prawo
Zdjęcie ilustracyjne | fot. shutterstock

Nieodpłatna pomoc prawna w Lublinie udzielana jest wyłącznie osobiście w jednej z dostępnych lokalizacji. Osoba fizyczna, która nie może sfinansować pomocy prawnej, ma prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. To uprawnienie dotyczy również osób prowadzących JDG (jednoosobowe działalności gospodarcze), które nie zatrudniają pracowników.

Co obejmuje darmowa pomoc prawna w Lublinie?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • nieodpłatną mediację;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
pomoc prawna
Zdjęcie ilustracyjne | fot. Adobe Stock

Gdzie uzyskasz nieodpłatną pomoc prawną w Lublinie. Lista miejsc

W 13 lokalizacjach dostępnych przez pięć dni w tygodniu w Lublinie oferowana jest nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie oraz mediacja. W sześciu z tych miejsc porady udzielają wybrani adwokaci i radcowie prawni wskazani przez lubelskie samorządy. Pozostałe siedem punktów obsługują organizacje pozarządowe, takie jak Stowarzyszenie „Sursum Corda” z Nowego Sącza oraz Fundacja Rozwoju i Wsparcia „Pasieka” z Rzeszowa pomagające w różnych sprawach prawno, obywatelskich. W minionym roku udzielono blisko 6300 porad.

DzielnicaLokalizacja punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiegoHarmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacjiInformacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatną mediacjęRodzaj dyżuruDostępność punktu dla osób niepełno-sprawnych
WieniawaPaństwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,
Al. Racławickie 5,
parter, s. 27
Poniedziałek – Piątek
godz. 10.00-14.00
Radcy PrawniNieodpłatna pomoc prawnatak
Stare MiastoZespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie,
ul. Podwale 11,
I piętro, s. 148
Poniedziałek – Piątek
godz. 16.00-20.00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Doradcy ObywatelscyNieodpłatne poradnictwo obywatelskietak
ŚródmieścieXXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie,
ul. Lipowa 25,
parter, s. 8
Poniedziałek – Piątek
godz. 16.00-20.00
Lipiec/Sierpień 2024 r.
godz. 8.00-12.00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Radcy Prawni i AdwokaciNieodpłatna pomoc prawnanie
TatarySzkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie,
ul. Maszynowa 2,
parter
Poniedziałek – Piątek
godz. 10.00-14.00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Doradcy ObywatelscyNieodpłatne poradnictwo obywatelskienie
Czechów PołudniowySzkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie,
ul. Józefa Śliwińskiego 5,
I piętro, s. 119
Poniedziałek – Piątek
godz. 15.30-19.30
Organizacja pozarządowa: PASIEKA – Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie przy pl. Kilińskiego 2: Radcy Prawni i AdwokaciNieodpłatna pomoc prawnatak
DziesiątaSzkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie,
ul. Władysława Kunickiego 116,
I piętro, s. 28
Poniedziałek – Piątek
godz. 16.00-20.00
AdwokaciNieodpłatna pomoc prawnanie
SławinZespół Szkół nr 12 w Lublinie,
ul. Sławinkowska 50,
parter, s. 70
Poniedziałek – Piątek
godz. 16.00-20.00
AdwokaciNieodpłatna pomoc prawna (w każdy poniedziałek dyżur o specjalizacji: nieodpłatna mediacja)tak
RuryBudynek Urzędu Miasta Lublin,
ul. Filaretów 44,
II piętro, s. 319
Poniedziałek – Piątek
godz. 8.00-12.00
Radcy PrawniNieodpłatna pomoc prawnanie
KalinowszczyznaZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie,
ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a,
parter, sala nauczania indywidualnego
Poniedziałek – Piątek
godz. 16.00-20.00
Radcy PrawniNieodpłatna pomoc prawna (w każdy czwartek dyżur o specjalizacji: nieodpłatna mediacja)tak
WrotkówSzkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie,
ul. Wacława i Zofii Nałkowskich 110,
parter , s.11, główne wejście
Poniedziałek – Piątek
godz. 16.00-20.00
Lipiec/Sierpień 2024 r.
godz. 10.00-14.00
Adwokaci
Nieodpłatna pomoc prawna
tak
Węglin PołudniowySzkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie,
ul. Roztocze 14,
I piętro, s. 15A
Poniedziałek – Piątek
godz. 16.00-20.00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Doradcy ObywatelscyNieodpłatne poradnictwo obywatelskietak
KośminekSzkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie,
ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2,
parter, s. 1
Poniedziałek – Piątek
godz. 16.00-20.00
Lipiec/Sierpień 2024 r.
godz. 8.00-12.00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Radcy Prawni i AdwokaciNieodpłatna pomoc prawnatak
Czuby PółnocneSzkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie,
ul. Radości 13,
parter, sala konferencyjna
Poniedziałek – Piątek
godz. 16.00-20.00
Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Lwowskiej 11: Doradcy ObywatelscyNieodpłatne poradnictwo obywatelskietak
Tabela dyżurów 2024 Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Lublina

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Lublinie 2024

Porady dla osób zadłużonych, sprawy z zakresu działań mieszkaniowych, wspólnotowych, oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie to działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

balkon blok
Zdjęcie ilustracyjne | fot. Dominik Wąsik

Darmowe mediacje w Lublinie 2024

Bezpłatna mediacja jest procesem, który odbywa się w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. To neutralne spotkanie mediatora z konfliktującymi stronami, mające na celu osiągnięcie porozumienia bez udziału sądu.

Mediator pomaga stronom znaleźć wspólne rozwiązanie sporu, wspierając ich w rozmowach i negocjacjach. Mediacja może dotyczyć różnorodnych spraw, od sporów rodzinnych i sąsiedzkich po konflikty biznesowe.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Jak umówić wizytę na nieodpłatną pomoc prawną, mediację, poradnictwo obywatelskie w Lublinie w 2024 roku

Wizytę w punkcie, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, można umówić:

 • za pośrednictwem strony internetowej – rezerwacja wizyt pod adresem: np.ms.gov.pl,
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 81 466 12 10 (rejestracja telefoniczna w godzinach 7:30-15:30).

Kto może skorzystać z bezpłatnej konsultacji prawnej w Lublinie i w jakiej formie się to odbywa?

Osobą uprawnioną do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, mediacji lub poradnictwa obywatelskiego jest osoba fizyczna, która nie może finansować odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą bez zatrudnienia przez ostatni rok, może skorzystać z nieodpłatnej pomocy. Aby to zrobić, musi złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające brak możliwości pokrycia kosztów. Poradnictwo prawne w Lublinie udzielane jest wyłącznie osobiście po wcześniejszym umówieniu wizyty w danym punkcie.

wheelchair 749985 1280
Zdjęcie ilustracyjne

Darmowe poradnictwo obywatelskie, mediacja, nieodpłatna pomoc prawna na odległość, lub w domu — Komu przysługuje?

Możliwość uzyskania porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, a także w miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, przysługuje osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.