Abonament RTV 2024. Kwota za cały rok, kto nie płaci, gdzie zapłacić, na jakie konto

pilot skierowany na telewizor
Abonament RTV 2024: wysokość opłat, zniżki, zwolnienia | fot. Adobe Stock

Abonament RTV 2024. Stawki abonamentu radiowo-telewizyjnego wahają się w granicach od 8 do 27 zł za miesiąc. Przy płatności za cały rok kwota jest dużo niższa. Nie wszyscy mają jednak obowiązek opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Kogo obowiązują zwolnienia z abonamentu RTV? Wyjaśniamy!

Kto nie płaci abonamentu rtv w 2024 roku?

Obowiązujące w Polsce przepisy prawne ściśle określają, jakim osobom przysługuje zwolnienie od uiszczania opłat abonamentowych. Lista obejmuje m.in. osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, całkowitą niezdolność do pracy, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową całkowitą niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną, osoby niesłyszące i niewidome przy spełnieniu określonych kryteriów, osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej, osoby bezrobotne, osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna.

Na podstawie odrębnych ustaw zwolnieni są również: inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach, osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i dokonali rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, są zwolnieni z uiszczania opłat abonamentowych. Osoby te nie są zobowiązane do zgłaszania w placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat, gdyż z mocy prawa są zwolnione od ich uiszczania. Warunkiem jest  dokonanie formalnej rejestracji odbiornika oraz posiadanie przez Pocztę Polską danych PESEL, stanowiących podstawę do udzielenia zwolnienia od opłat.

Pozostałe osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat, powinny zgłosić uprawnienia w dowolnej placówce pocztowej.

Kontrola abonamentu RTV w domu

Poczta Polska przypomina, że dokonuje kontroli wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników RTV na podstawie art. 7 Ustawy o opłatach abonamentowych oraz w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, które wskazują, w jaki sposób prowadzić postępowanie pokontrolne, w celu wydania decyzji administracyjnej.

„Żaden listonosz nie posiada uprawnień do przeprowadzania kontroli obowiązku rejestracji odbiorników. Dokonują tego wyłącznie upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Kontrolerzy muszą się wylegitymować podczas kontroli, a wzór legitymacji określa rozporządzenie” – mówi Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Brak opłacenia abonamentu RTV jest naruszeniem obowiązku, którego konsekwencją jest nałożenie kary. Wysokość kary zależy od rodzaju odbiornika, za który nie została uiszczona opłata abonamentowa. W przypadku odbiorników radiowych kara wynosi maksymalnie 261 zł. Jeśli chodzi o odbiorniki telewizyjne lub telewizyjne i radiofoniczne, kara wynosi maksymalnie 819 zł.

Abonament RTV 2024 kwota za cały rok

Stawki abonamentu RTV są określane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Opłata abonamentowa za używanie odbiorników radiowych w 2024 roku wynosi 8,70 zł miesięcznie, co oznacza, że za rok kosztuje 104,40 zł. Jeśli chodzi o odbiorniki telewizyjne lub telewizyjne i radiofoniczne, miesięczna opłata wynosi 27,30 zł, a kwota za cały rok wynosi 327,60 zł.

Użytkownicy, którzy do 25 stycznia 2024 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, mogą skorzystać z 10-procentowej zniżki. Tym samym kwota abonamentu RTV za cały rok wynosi 294,90 zł. Można również skorzystać z pozostałych upustów z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiowych w 2024 roku:

 • 2 miesiące – 16,90 zł
 • 3 miesiące – 25,10 zł
 • 4 miesiące (3+1) – 33,80 zł
 • 5 miesięcy (3+2) – 42,00 zł
 • 6 miesięcy – 49,60 zł
 • 7 miesięcy (6+1) – 58,30 zł
 • 8 miesięcy (6+2) – 66,50 zł
 • 9 miesięcy (6+3) – 74,70 zł
 • 10 miesięcy (6+3+1) – 83,40 zł
 • 11 miesięcy (6+3+2) – 91,60 zł
 • 12 miesięcy – 94,00 zł

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników telewizyjnych lub telewizyjnych i radiofonicznych w 2024 roku:

 • 2 miesiące – 53,00 zł
 • 3 miesiące – 78,70 zł
 • 4 miesiące (3+1) – 106,00 zł
 • 5 miesięcy (3+2) – 131,70 zł
 • 6 miesięcy – 155,70 zł
 • 7 miesięcy (6+1) – 183,00 zł
 • 8 miesięcy (6+2) – 208,70 zł
 • 9 miesięcy (6+3) – 234,40 zł
 • 10 miesięcy (6+3+1) – 261,70 zł
 • 11 miesięcy (6+3+2) – 287,40 zł
 • 12 miesięcy – 294,90 zł

Na jakie konto wpłacać abonament rtv?

W celu dokonania opłaty abonamentowej niezbędna jest znajomość 26 cyfrowego numeru rachunku bankowego abonenta, nadanego podczas rejestracji odbiorników każdemu abonentowi. Raz nadany numer rachunku bankowego nie ulega zmianie.

W przypadku nieznajomości numeru rachunku bankowego można go ustalić:

 • w każdej placówce pocztowej
 • telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 – 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora)
 • drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres e-mail: [email protected]
 • w formie korespondencji kierowanej na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,

Gdzie zapłacić abonament rtv?

Płatność za abonament rtv może być realizowana we wszystkich placówkach Poczty Polskiej, w każdym banku lub bankowości internetowej.

Dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.