Więcej zieleni w centrum Lublina. Miasto pokazało wstępne koncepcje woonerfów

Wizualizacja woonerfu na ul. Jana Gilasa
Wizualizacja woonerfu na ul. Jana Gilasa

Woonerfy mają pojawić się na ulicach Szambelańskiej, Gilasa, Przechodniej, Zielonej oraz fragmencie Staszica. Miasto pokazało wstępne koncepcje zagospodarowania pięciu ulic w ścisłym centrum Lublina.

Woonerfy zazielenią centrum Lublina

Woonerfy są projektowane na ulicach: Szambelańskiej, Jana Gilasa, Przechodniej, Zielonej oraz fragmencie ulicy Staszica na odcinku pomiędzy ulicą Zieloną a Krakowskim Przedmieściem. Dziś miasto pochwaliło się wstępnymi koncepcjami, które są kompromisem tego, czego chcieli mieszkańcy i architekci.

„Są to koncepcje wstępne uwzględniające przede wszystkim pomysły oraz potrzeby samych mieszkańców, zaś szczegóły i możliwości wdrożenia u nas tych nowych i nietypowych rozwiązań w Polsce, zostaną dopiero doprecyzowane w dokumentacji projektowej i dostosowane do uwarunkowań formalno-prawnych”

– mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina ds. inwestycji i rozwoju.

Koncepcja dla ul. Szambelańskiej

Objęta opracowaniem ulica Szambelańska ma długość 120 m i jest zamknięta dla ruchu kołowego, z dopuszczeniem rowerów. Szczególne jej miejsce stanowi południowy fragment oraz zewnętrzne schody prowadzące na krużganki Bramy Krakowskiej. Koncepcja zakłada wyeliminowanie z przestrzeni ulicy wszystkich kontenerów na odpady oraz toalety wolnostojącej. Dla gromadzenia odpadów proponuje się zastosowanie podziemnych pojemników zlokalizowanych w ulicy Olejnej przy szczycie kamienicy Lubartowska 13.

Podstawowym elementem ulicy Szambelańskiej powinna być zieleń, której obecność podkreśli, ale nie zdominuje historycznego krajobrazu. W narożniku kamienic Lubartowska 1 i Lubartowska 3 zaprojektowano grab kolumnowy posadzony w gruncie po rozpłytowaniu nawierzchni. W południowej części ulicy, przy zachodniej elewacji zabudowy Bramowa 2-8 przewidziano cztery donice z zielenią niską (hortensjami, bluszczem i miętą), a naprzeciw kamienicy Lubartowska 5 – cztery donice z grabem w formie palmety.

Wzdłuż granicy pomiędzy pasem drogowym zaplanowano również żywopłot formowany z grabu sadzony w gruncie wraz z fiołkiem wonnym lub konwalią. W zakresie oświetlenia wzdłuż całej ulicy Szambelańskiej dla podkreślenia elementów nowej zieleni zaprojektowano dogruntowe punktowe oprawy świetlne. Sposób rozmieszczenia elementów zieleni umożliwiłby okazjonalne lokalizowanie straganów handlowych oferujących potrawy i wyroby regionalne. Z małym wyjątkiem nie przewiduje się wymiany nawierzchni tej ulicy.

Wizualizacja woonerfu na ul. Szambelańskiej
Wizualizacja woonerfu na ul. Szambelańskiej

Koncepcja dla ul. Jana Gilasa

Ulica Jana Gilasa łączy Krakowskie Przedmieście z ulicami Kozią i Bernardyńską. Pierwszym krokiem przy nowym jej zagospodarowania byłaby konieczność usunięcia istniejącego tam konteneru oraz stałego słupka wjazdowego przy południowo-zachodnim narożniku kamienicy Gilasa 2. W jego miejsce koncepcja proponuje zainstalowanie automatycznego słupka zasilanego energią elektryczną lub słoneczną.

Według koncepcji ruch samochodowy powinien zostać ograniczony do minimum wynikającego z koniecznej obsługi zlokalizowanych tu posesji. Koncepcja dopuszcza ruch rowerowy, z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla pieszych i ich bezpieczeństwa oraz wyklucza możliwość parkowania samochodów.

Dokument zakłada wymianę nawierzchni w całym pasie drogowym, z zastosowaniem rozwiązań bez krawężników, z eliminacją barier wysokościowych. Piesi mają być w tym miejscu bezpieczni i czuć się komfortowo. Sama nowa nawierzchnia ulicy powinna być analogiczna do deptaka Krakowskiego Przedmieścia. Inne elementy małej architektury w tym projektowanym miejscu to stojaki dla rowerów i kosze na śmieci oraz niskie płotki zabezpieczające zieleń sadzoną w gruncie.

Ważnym elementem tej przestrzeni powinna być zieleń – nasadzenia w donicach od strony południowej ulicy dwóch grabów oraz wiśni jedońskiej. Część projektowanych nasadzeń krzewów ozdobnych, pnączy oraz kompozycji roślin okrywowych powinna zostać wykonana w gruncie, w miejscach rozpłytowanych, część w donicach. Zakłada się wymianę oświetlenia na latarnie z ledowym źródłem światła i kloszami z serii latarni zastosowanych na Krakowskim Przedmieściu, w wariancie o wspornikowym mocowaniu do elewacji kamienic oraz oświetlenie prowadzące w formie dogruntowych opraw posadzkowych instalowanych w nawierzchni. Koncepcja umożliwia lokalizowanie sezonowych ogródków gastronomicznych po prawej i lewej stronie głównego ciągu spacerowego.

Koncepcja dla ul. Przechodniej

Ulica Przechodnia łączy Krakowskie Przedmieście z Placem Wolności i podobnie jak sąsiednia ul. Gilasa, jest bardzo krótka, o przebiegu północ – południe. Komunikacja na tej uliczce jest w pełni podporządkowana pieszym. W koncepcji zaprojektowano podobne rozwiązania jak w przypadku ul. Gilasa w zakresie wyboru nowej nawierzchni ulicy i oświetlenia. Zakłada się demontaż istniejących słupków zabezpieczających.

Projektowane nasadzenia zaplanowano głównie w gruncie, w miejscach rozpłytowanych i powinny być one zabezpieczone ażurowymi metalowymi płotkami. Inne nasadzenia w donicach zlokalizowano głównie obok wejść do lokali. Projektowana zieleń to przede wszystkim krzewy ozdobne – hortensja piłkowana, irga, śnieguliczka, a także pnącza i kompozycje mieszane złożone z bylin i roślin pachnących. Koncepcja również dopuszcza tu lokalizację ogródków gastronomicznych.

Wizualizacja woonerfu na ul. Przechodniej
Wizualizacja woonerfu na ul. Przechodniej

Koncepcja dla ul. Zielonej

Ulica Zielona jest jednokierunkowa, w części wschodniej równoległa do Krakowskiego Przedmieścia. Projekt koncepcyjny utrzymuje dotychczasową jej funkcję oznaczoną jako strefa zamieszkania, z dopuszczeniem jednokierunkowego ruchu pojazdów mechanicznych z dojazdami o charakterze lokalnym, koniecznymi dla obsługi zabudowy zlokalizowanej po obu stronach ulicy, natomiast zakłada likwidację miejsc postojowych dla samochodów.

Ewentualna wymiana nawierzchni w całym pasie drogowym ulicy powinna zakładać użycie materiałów bez krawężników, z eliminacją wszelkich barier wysokościowych, by zapewnić komfort w poruszaniu się pieszym. W osi ulicy innym rodzajem nawierzchni wyróżniono pas ruchu samochodowego o szerokości 3 m, po którym mogą poruszać się samochody na powyższych warunkach.

W strefie zachodniej ulicy Zielonej zaprojektowano stworzenie miejsca wypoczynku w bezpośrednim sąsiedztwie zieleni – projektowanych wiśni jedońskich podszytych bluszczem i niskimi krzewami, po obu stronach każdej z nich sytuując ławki z oparciem.

Ponadto wzdłuż obu pierzei ulicy koncepcja zakłada wprowadzenie różnych form zieleni w rozpłytowanej nawierzchni. Cztery drzewa (również wiśnie jedońskie) zlokalizowano w północnej pierzei ulicy w gruncie lub w donicach, z podbudową z krzewów, bylin i ziół.

Koncepcja zakłada zachowanie istniejącego oświetlenia ulicy latarniami stojącymi oraz umieszczonymi na elewacjach, jednak z uwagi na niejednorodną formę opraw oraz przestarzałą technologię – proponuje ich wymianę na ledowe źródło światła. Latarnie stojące i elewacyjne powinny być analogiczne do tych na Krakowskim Przedmieściu.

Wizualizacja woonerfu na ul. Zielonej
Wizualizacja woonerfu na ul. Zielonej

Koncepcja dla fragmentu ul. Staszica

Opracowanie dotyczy krótkiego fragmentu ulicy Staszica na odcinku pomiędzy ulicą Zieloną a Krakowskim Przedmieściem. W osi ulicy odmiennym rodzajem nawierzchni zaprojektowano główny pas spacerowy, poszerzony w części północnej ulicy do 4,5 m. Strefy ulicy usytuowane przy elewacjach kamienic powinny zostać przeznaczone na zieleń i miejsca do wypoczynku. Dokument zakłada posadzenie w gruncie wiśni jedońskich, podszytych bluszczem i niskimi krzewami, po obu stronach każdej z nich lokując ławki z oparciem. Obok zaprojektowano również szpaler platanów, które mają z czasem zastąpić istniejące tam robinie akacjowe.

W północnej części tego odcinka ulicy, po zachodniej stronie zaplanowano dwa platany sadzone w gruncie, również podszyte bluszczem i niskimi krzewami oraz nasadzenia niskiej zieleni. Elementy małej architektury to stojaki dla rowerów i kosze na śmieci oraz niskie metalowe płotki zabezpieczające zieleń. Oświetlenie ulicy powinno zostać uzupełnione poprzez zastosowanie w nawierzchni oświetlenia w formie punktowych dogruntowych opraw świetlnych podświetlających drzewa oraz podkreślających kierunek środkowej części ulicy.

Wizualizacja woonerfu na ul. Staszica
Wizualizacja woonerfu na ul. Staszica

WASZE KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.