Wakacyjny rozkład jazdy komunikacji miejskiej

bez nazwy 1

Od wczoraj obowiązuje letni rozkład jazdy komunikacji miejskiej. A rozkład przedstawia się następująco:

 

linia nr 1 

Dzień powszedni 

•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Żeglarska 02 z godz. 6:10 na godz. 6:05
•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Pancerniaków 01 z godz. 22:22 na 22:15

Sobota

•    opóźnienie odjazdu z przystanku Pancerniaków 01 z godz. 22:10 na 22:15

Niedziela i dzień świąteczny

•    opóźnienie odjazdu z przystanku Pancerniaków 01 z godz. 22:12 na 22:15

linia nr 3 

Dzień powszedni

•    wydłużenie dodatkowych kursów do Dominowa o godz. 6:05, 6:45, 7:45, 9:40, 10:40, 12:40, 13:35, 15:05, 16:05 i 17:05
•    uruchomienie dodatkowych kursów z przystanku Dominów 02 o godz. 8:01, 9:01, 11:01, 12:01, 13:56, 14:56, 16:16, 17:11 i  20:21
•    skrócenie kursu o godz. 18:05 do przystanku Głusk 02
•    likwidacja kursu o godz. 19:06 z przystanku Dominów 02

Sobota 

•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Dąbrowica 02 z godz. 5:00 na godz. 4:50
•    opóźnienie odjazdu z przystanku Głusk 02 z godz. 5:55 na godz. 6:05

Niedziela i dzień świąteczny

•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Dąbrowica 02 z godz. 5:00 na godz. 4:50
•    opóźnienie odjazdu z przystanku Głusk 02 z godz. 5:55 na godz. 6:05

linia nr 7 

Dzień powszedni 

•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 5:13 na godz. 5:10

Sobota 

•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 5:15 na godz. 5:10

Niedziela i dzień świąteczny 

•    uruchomienie kursu z przystanku Zbożowa 02 o godz. 5:10

linia nr 13

Dzień powszedni 

•    opóźnienie odjazdów z przystanku Paderewskiego 02 z godz. 13:59 na godz. 14:02 i z godz. 14:59 na godz. 15:02

linia nr 14 

Dzień powszedni

•    przyspieszenie odjazdu z przystanku os. Poręba 02 z godz. 7:05 na godz. 7:01
•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Felin Uniwersytet 02 z 7:37 na 7:36 i z godz. 16:28 na godz. 16:26

linia nr 17 

Dzień powszedni

•    opóźnienie odjazdu z przystanku Paderewskiego 02 z godz. 18:25 na godz. 18:29

Niedziela i dzień świąteczny  

•    opóźnienie odjazdu z przystanku Paderewskiego 02 z godz. 16:19 na godz. 16:28

linia nr 18 

•    we wszystkie dni tygodnia uruchomienie kursu z przystanku Sławinkowska 02 
o godz. 5:00 
•    we wszystkie dni tygodnia likwidacja kursu z przystanku Zbożowa 02 o godz. 4:55 

Dzień powszedni 

•    likwidacja kursu z przystanku Sławinkowska 02 o godz. 5:05
•    uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Paderewskiego 02 o godz. 22:26

Sobota

•    opóźnienie odjazdu z przystanku Paderewskiego 02 z godz. 22:16 na godz. 22:19

Niedziela i dzień świąteczny 

•    uruchomienie dodatkowego kursu o godz. 22:20 z przystanku Paderewskiego 02

linia nr 20 

Dzień powszedni

•    opóźnienie odjazdu z przystanku Kruczkowskiego 04 z godz. 5:18 na godz. 5:24

linia nr 21 

Dzień powszedni 
•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Żeglarska 02 z godz. 6:24 na godz. 6:20
•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Felin 02 z godz. 7:46 na godz. 7:40


linia nr 25 

Niedziela i dzień świąteczny 
 
•    opóźnienie odjazdu z przystanku Prawiedniki 02 z godz. 6:15 na godz. 6:20
•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Prawiedniki 02 z godz. 7:55 na godz. 7:50,
z godz. 9:45 na godz. 9:35 i z godz. 11:40 na 11:13
•    opóźnienie odjazdu z przystanku Park Bronowice 04 z godz. 7:00 na godz. 7:05
•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Park Bronowice 04 z godz. 8:40 na godz. 8:25 i z godz. 10:35 na 10:25

linia nr 26 

Dzień powszedni 

•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Węglin 02 z godz. 6:19 na godz. 6:16

linia nr 27 

Dzień powszedni 

•    opóźnienie odjazdu z przystanku Mętów 02 z godz. 16:15 na godz. 16:17
•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Abramowicka Dominów 02 z godz. 18:30 na godz. 18:26
•    wydłużenie kursu z przystanku Park Bronowice 04 o godz. 18:49 do Mętowa
•    uruchomienie nowego kursu z przystanku Mętów 02 o godz. 19:20 

linia nr 28 

Dzień powszedni 

•    przyspieszenie kursu z przystanku os. Poręba 02 z godz. 5:55 na godz. 5:49
•    opóźnienie kursu z przystanku os Poręba 02 z godz. 22:33 na godz. 22:35
•    wydłużenie kursów o godz. 6:07, 6:25, 14:25, 14:55 i 21:05 z przystanku os. Poręba 02 na Felin Europark
•    uruchomienie dodatkowych kursów z przystanku Felin Europark 02 o godz. 6:46, 7:36, 15:36, 16:06 i 22:10

Sobota

•    przyspieszenie kursu z przystanku Felin 02 z godz. 21:50 na godz. 21:44
•    przyspieszenie kursu z przystanku os. Poręba 02 z godz. 22:40 na godz. 22:35

Niedziela i dzień świąteczny

•    opóźnienie kursu z przystanku Felin 02 z godz. 21:42 na godz. 21:44
•    opóźnienie kursu z przystanku os. Poręba 02 z godz. 22:28 na godz. 22:35

linia nr 37 

Dzień powszedni 

•    przyspieszenie kursu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 14:30 na godz. 14:25
•    opóźnienie kursu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 15:40 na godz. 15:45

linia nr 40 

Dzień powszedni
 
•    opóźnienie kursów z przystanku Chodźki – szpital 02 z godz. 15:59 na godz. 16:05, z godz. 18:59 na godz. 19:07, z godz. 19:59 na godz. 20:06 i z godz. 20:59 na godz. 21:06
 
linia nr 44 

Dzień powszedni 

•    przyspieszenie kursu z przystanku Lipniak 02 z godz. 15:35 na godz. 15:30

linia nr 55 

Dzień powszedni 

•    wydłużenie kursu o godz. 6:27 i 14:57 z przystanku Choiny 02 do Świdnika przez Felin Europark
•    uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Choiny 02 o godz. 6:17
•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Choiny 02 z godz. 7:27 na godz. 7:21
•    skrócenie do przystanku Felin Europark 02 kursu o godz. 8:27 z przystanku 
Choiny 02
•    uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Świdnik – helikopter o godz. 7:35 
i o godz. 16:06
•    opóźnienie odjazdu z przystanku Choiny 02 z godz. 20:58 na 21:03 oraz wydłużenie do Świdnika przez Felin Europark
•    uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Felin Europark o godz. 22:35

Sobota

•    uruchomienie dodatkowego kursu o godz. 5:02 z przystanku Choiny 02
•    uruchomienie dodatkowego kursu z przystanku Felin Europark o godz. 22:35

Niedziela i dzień świąteczny

•    uruchomienie dodatkowego kursu o godz. 5:09 z przystanku Choiny 02
•    opóźnienie odjazdu z przystanku Felin Europark 02 z godz. 19:56 na godz. 20:05
•    opóźnienie odjazdu z przystanku Świdnik – helikopter z godz. 21:20 na godz. 21:29
•    przyspieszenie kursu z przystanku Felin Europark z godz. 22:27 na godz. 22:13

linia nr 57

Dzień powszedni

•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Mełgiewska WSEI 02 z godz. 22:16 na godz. 22:15

Sobota

•    opóźnienie odjazdu z przystanku Mełgiewska WSEI z godz. 22:07 na 22:15

linia nr 70 

Dzień powszedni
 
•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Felin 02 z godz. 5:05 na godz. 4:58

linia nr 75 

Dzień powszedni 

•    opóźnienie odjazdu z przystanku Zbożowa 02 z godz. 21:30 na godz. 21:42

linia nr 85 

Dzień powszedni 

•    likwidacja kursów wariantowych przez al. Jana Pawła II i ul. Roztocze

linia nr 151 

Dzień powszedni 

•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Węglin 02 z godz. 15:30 na godz. 15:28

linia nr 156 

Dzień powszedni 

•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Chodźki – szpital 02 z godz. 4:59 na godz. 4:55
•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Felin 02 z godz. 5:24 na godz. 5:20

Sobota 

•    opóźnienie odjazdu z przystanku Felin 02 z godz. 6:03 na godz. 6:10

Niedziela i dzień świąteczny

•    opóźnienie odjazdu z przystanku Felin 02 z godz. 6:03 na godz. 6:10

linia nr 158 

Sobota 

•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Zana ZUS 01 z godz. 9:45 na godz. 9:44

Niedziela i dzień świąteczny

•    przyspieszenie odjazdu z przystanku Zana ZUS 01 z godz. 9:45 na godz. 9:44
Przystanki „na żądanie” 

Przystanki „na żadanie”

Dodatkowo, od dnia 28 czerwca br. kolejne zespoły przystankowe zyskują status przystanku „na żądanie”: 

•    Ceramiczna 01, 02
•    Dębówka PKS 01, 02
•    Długie 01, 02
•    Elektrociepłownia 01, 02
•    Głusk – cmentarz 01, 02
•    Instytut Agrofizyki 01, 02
•    Klonowa 01, 02
•    Kmieca 01, 02
•    Morwowa – Helenów 01, 02
•    Parczewska 01, 02
•    Pietrzakowizna 01
•    PTHW 01
•    Skrzynicka 01, 02 
•    Smoluchowskiego – koszary 01, 02
•    Szerokie – drukarnia 01
•    Uniszowice – działki 01
•    Uniszowice – sklep meblowy 01
•    Wapowskiego 01, 02
•    Wąwozowa 01, 02
•    Wólka Abramowicka 01, 02
•    Zemborzyce Dolne 01, 02
•    Zorza 01, 02, 03

fot. Kuba Zalewski

Dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.