Od 1 marca ACK UMCS Chatka Żaka jest Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Przekształcenie tytułu to kolejny etap wprowadzania w życie nowej strategii rozwoju instytucji. Centrum Kultury i …