Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 9,8%

Wzrośnie minimalne wynagrodzenie w 2023 roku
Wzrośnie minimalne wynagrodzenie w 2023 roku | fot. Adobe Stock

Według przyjętej strategii zarządzania w 2024r. Polityka finansowa rządu będzie koncentrować się na wzmacnianiu potencjału polskiej gospodarki, przy zachowaniu dbałości o stabilność zadłużenia publicznego. Prognozuje się wzrost PKB do 3%. Utrzymane zostaną programy społeczno-gospodarcze.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2024 – założenia

Przygotowano go, bazując na planie ekonomicznym zapisanym w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, zatwierdzonym przez Radę Ministrów 28 września tego roku. Wskaźniki makroekonomiczne w tym planie są zbliżone do obecnych prognoz rynkowych i opinii międzynarodowych instytucji ekonomicznych.

pieniądze wypłata banknoty
Zdjęcie ilustracyjne | fot. shutterstock

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024-2027

W przyjętej Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych utrzymujemy zadania związane z rozwojem rynku finansowego, tj. zapewnienie płynności, efektywności i przejrzystości rynku skarbowych papierów wartościowych oraz efektywne zarządzanie płynnością budżetu państwa – dodał minister Andrzej Domański.

Najważniejsze rozwiązania zawarte w Budżecie Państwa na rok 2024

– wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 30 proc. a w przypadku nauczycieli początkujących o 33 proc.,
– wzrost wynagrodzeń nauczycieli akademickich o 30 proc.,
– wzrost wynagrodzeń i uposażeń, w tym kwot bazowych, o 20 proc. dla wszystkich pracowników państwowej sfery budżetowej oraz żołnierzy i funkcjonariuszy (z wyłączeniem osób, które zajmują kierownicze stanowiska państwowe),
– realizację programu „Aktywny rodzic”, czyli finansowego wsparcia kobiet, które wracają na rynek pracy po urodzeniu dziecka,
– finansowanie procedury in vitro z budżetu państwa (500 mln zł),
– finansowanie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży,
– odblokowanie wypłaty ponad 3,2 mld zł części rozwojowej subwencji ogólnej dla samorządów.

dzieci szkoła
Zdjęcie ilustracyjne | fot. pixabay


Projekt zabezpiecza środki na kontynuację programów społeczno-gospodarczych, m.in.:
– realizację programu „Rodzina 800+” – od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia na dzieci wzrośnie do 800 zł;
– realizację rodzinnego kapitału opiekuńczego,
– waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2024 r.,
– wypłatę tzw. 13. i 14. emerytury w 2024 r.

Projekt zakłada również utrzymanie obniżonych stawek VAT:

  • 0 proc. dla żywności oraz 0 proc. dla określonych produktów leczniczych (do 31 marca 2024 r.)
  • 8 proc. dla określonych towarów wykorzystywanych w produkcji rolnej (w 2024 r.)
flaga polski na mundurze
Kwalifikacja wojskowa | fot. Dominik Wąsik

Co z długiem dotyczącym finansów publicznych?

Strategia ma na celu elastyczne podejście do budowania sposobu finansowania potrzeb pożyczkowych państwa, umożliwiające minimalizację kosztów spłaty długu poprzez wybór różnych rynków, walut i instrumentów finansowych. To wszystko jest realizowane z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z poziomu ryzyka, które zostały zaakceptowane.

  • na koniec 2023 r. relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 39,1 proc., a następnie wzrośnie do 42,5 proc. w 2024 r., pozostając bezpiecznie poniżej progu ostrożnościowego 55 proc., który jest określony w ustawie o finansach publicznych,
  • relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) do PKB utrzyma się na poziomie 49,3 proc. w 2023 r., a następnie wzrośnie do 54,2 proc. w 2024 r. Oznacza to, że wartość referencyjna relacji długu do PKB na poziomie 60 proc., zawarta w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nie zostanie przekroczona.

Głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy.

Dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.