Praca dla pielęgniarek i ratowników medycznych w Służbie Więziennej. Oto zarobki na start [SZCZEGÓŁY]

Pielęgniarka w Służbie Więziennej
Pielęgniarka w Służbie Więziennej | materiały prasowe

Lubelska Służba Więzienna rozpoczęła nabór na stanowiska pielęgniarka i ratownik medyczny. Osoby zainteresowane pracą mają czas do 3 stycznia 2024 na złożenie wymaganych dokumentów.

Praca jako pielęgniarka i ratownik medyczny w Służbie Więziennej

Służba Więzienna ogłosiła nabór w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego na stanowiska młodsza pielęgniarka i młodszy ratownik medyczny. W obecnej rekrutacji przewidziano 10 etatów.

Praca czeka w poniższych jednostkach:

 • Zakład Karny w Białej Podlaskiej
 • Zakład Karny w Chełmie
 • Zakład Karny w Hrubieszowie
 • Areszt Śledczy w Krasnymstawie
 • Areszt Śledczy w Lublinie
 • Zakład Karny w Opolu Lubelskim
 • Areszt Śledczy w Radomiu
 • Zakład Karny we Włodawie
 • Zakład Karny w Zamościu
 • Zakład Karny w Żytkowicach

Jakie wymagania do Służby Więziennej?

O etat w Służbie Więziennej może ubiegać się osoba, która ma co najmniej średnie wykształcenie. Kandydat na funkcjonariusza w Służbie Więziennej musi pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne. W pierwszej kolejności kandydata czeka weryfikacja, czy spełnia warunki przyjęcia do służby, jego kompetencje i przydatność do jej pełnienia.

„Przygoda z naszą formacją rozpoczyna się od etapu kwalifikacyjnego, który sprawdza zdolność psychofizyczną kandydata do służby. To test wiedzy, sprawności fizycznej i psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, a także badania lekarskie” – mówi mjr Edyta Radczuk, rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

W Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba posiadająca obywatelstwo polskie, mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystająca z pełni praw publicznych. Osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Na stanowisku młodszej pielęgniarki wymagany jest tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub licencjat pielęgniarstwa, lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek.

W przypadku stanowiska młodszego ratownika medycznego kandytat musi posiadać dyplom ratownika medycznego (dotyczy absolwentów policealnych szkół średnich) albo dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu licencjata lub magistra (dotyczy osób, które ukończyły szkołę wyższą lub wyższą szkołę zawodową na kierunku, lub w specjalności ratownictwo medyczne realizującą w programie nauczania co najmniej cele, treści kształcenia oraz liczbę godzin objęte podstawą programową kształcenia w zawodzie ratownik medyczny).

Zarobki w Służbie Więziennej

Osoby podejmujące pracę w Służbie Więziennej mogą liczyć na stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie oraz możliwość rozwoju i awansu zawodowego. Wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4,5 tys. zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i od 4,2 tys. zł netto dla osób powyżej 26 roku życia.

Po 2 latach służby przechodząc do służby stałej, funkcjonariusz zyskuje prawo do uzyskania zasiłku na zagospodarowanie w wysokości ok. 4 570 zł netto, pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego tj. w 2023 roku ok. 62 500 zł netto i comiesięcznego równoważnika za brak lokalu mieszkalnego w wysokości ok. 310 zł netto.

A ponadto:

 • na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby – 31 dni, po 15 latach służby – 35 dni, po 20 latach – 39 dni urlopu wypoczynkowego;
 • nagrodę roczną, tzw. trzynastkę w wysokości ok. 4 570 zł netto, nagrody uznaniowe, jubileuszowe – pierwsza po 20 latach służby i pracy oraz nagrody za zastępstwa funkcjonariuszy, którzy byli chorzy i nie było ich w służbie, wyróżnienie w formie urlopu;
 • raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto;
 • dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę;
 • zwrot kosztów dojazdu do służby;
 • rekompensatę pieniężną za wypracowane nadgodziny, ok. 30 zł netto za jedną nadgodzinę;

Funkcjonariusze Służby Więziennej mają możliwość przejścia na emeryturę już po 25 latach służby – wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego po 25 latach służby, to 60% pobieranego średniego uposażenia z 10 kolejnych kalendarzowych, wybranych przez funkcjonariusza i wzrasta o 3% za każdy dalszy rok służby.

Zainteresowani służbą w Służbie Więziennej niezbędne informacje czy wzory dokumentów znajdą na stronie internetowej: https://sw.gov.pl/rekrutacja. Termin na złożenie wymaganych dokumentów mija 3 stycznia 2024 r.

Dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.