Park Ludowy i szkoła na Berylowej pod lupą NIK. Brak kar umownych i aneksy kosztowało miasto 12,3 mln zł

Straż Miejska w Parku Ludowym
Straż Miejska w Parku Ludowym | fot. Dominik Wąsik

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrole trzech miejskich inwestycji realizowanych przez miasto Lublin. Kontrolerzy wskazali, iż brak kar umownych i podpisywanie kolejnych aneksów do umów o roboty budowlane kosztowało miasto grube miliony.

Pieniądze publiczne wydane z naruszeniem prawa

Kontrolerzy z NIK-u wzięli pod lupę trzy miejskie inwestycje realizowane w latach 2016-2022 (I półrocze): rewitalizację Parku Ludowego, budowę szkoły podstawowej przy ul. Berylowej i przebudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Vetterów przy ul. Bernardyńskiej. Najwięcej nieprawidłowości kontrolerzy stwierdzili w przypadku dwóch pierwszych.

Podczas realizacji zadań dotyczących rewitalizacji Parku Ludowego oraz budowy szkoły przy ul. Berylowej zawarto trzy aneksy do umów o roboty budowlane, przez co miasto nie naliczyło lub pozbawiło się prawa do naliczenia kar umownych w łącznej kwocie ponad 4,6 miliona złotych – mówi Edward Szempruch, dyrektor delegatury NIK w Lublinie.

Najwyższa Izba Kontroli miała zastrzeżenia do różnicy w koszcie wykonania alejek w Parku Ludowym. Różnica między pierwotnym a finalnym projektem miała wynosić ok. 3 mln zł. Według kontrolerów NIK-u przy budowie alejek zastosowano specyfikację techniczną jak dla autostrad, co było główną przyczyną zwiększającą wartości robót przy tej inwestycji.

Nierzetelnie udokumentowano i zweryfikowano przesłanki zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy rewitalizacji Parku Ludowego o kwotę 7,65 miliona złotych, tytułem wykonania alejek w innej technologii niż wskazana na etapie postępowania przetargowego – mówi Anna Gąsior, główny specjalista kontroli w lubelskim NIK-u.

Na zarzut ws. zmiany technologii wykonania alejek w Parku Ludowym odpowiada Artur Szymczyk, wiceprezydent Lublina.

W kontekście zmiany technologii zastosowanej przy budowie alejek w Parku Ludowym należy podkreślić, że wynikała ona z upływu czasu pomiędzy projektem a realizacją inwestycji. Stan wód gruntowych w trakcie badań wykonanych do projektu był znacząco niższy niż występujący podczas prac budowlanych. Było to spowodowane zmianami warunków gruntowo-wodnych wynikających z sąsiedztwa rzeki. Porównanie przywołane przez NIK do technologii stosowanych przy autostradach jest nieadekwatne, ponieważ zastosowana specyfikacja jest zgodna ze sztuką budowlaną i powszechną wiedzą techniczną – mówi Artur Szymczyk, wiceprezydent Lublina ds. inwestycji i remontów.

NIK wskazała również, że roboty budowlane w branży telekomunikacyjnej dla rewitalizacji Parku Ludowego i budowy szkoły przy ul. Berylowej nadzorował i odbierał inspektor nadzoru branży elektrycznej.

Zawiadomienia do prokuratury

Po kontroli w Urzędzie Miasta Lublin NIK skierował dwa zawiadomienia do prokuratury, tj. zawiadomienie o czyny z art. 296 § 4 w zw. z art. 296 § 1 lub 3 Kodeksu karnego (w związku z zawarciem czterech aneksów do umów o roboty budowlane dla zadań dotyczących rewitalizacji Parku Ludowego oraz budowy szkoły przy ul. Berylowej i wyrządzenia szkody Miastu w łącznej kwocie 12,3 mln zł) oraz zawiadomienie o czyny z art. 231 § 1 Kodeksu karnego dotyczące działania na szkodę miasta przez rezygnację z dochodzenia kar umownych w łącznej kwocie 318 400 zł.

Ponadto NIK skierowała zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie niedochodzenia przez prezydenta Lublina należności miasta od wykonawców przebudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów oraz budowy szkoły przy ul. Berylowej w Lublinie w łącznej kwocie 233,4 tys. zł.

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  1. Jakoś cisza w sprawie szlabanu dla Bnasiowych urzędników dotyczących Orlenu Czy jeszcze stoją przed drzwiami obstajtka ?