Miasto zagospodaruje kolejne przestrzenie w ramach VII edycji Zielonego Budżetu

grafika zielony budżet
fot. Miasto Lublin

Miasto rozpoczyna nowy „zielony” projekt zakładania przez mieszkanki i mieszkańców wspólnych ogrodów. Uruchomienie programu miejskiego ogrodnictwa poprzedzą konsultacje społeczne. Jeszcze w tym roku Miasto zagospodaruje również kolejne przestrzenie w ramach VII edycji Zielonego Budżetu.

– Ostatnie lata to rozwój wielu narzędzi wsparcia dla lokalnych inicjatyw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Wspieramy Rodzinne Ogrody Działkowe oraz realizujemy program małej retencji dla gospodarstw domowych. Budujemy ogrody deszczowe i wspólnie tworzymy nowe przyjazne przestrzenie, a Zielony Budżet, którego jesteśmy prekursorem, na stałe wpisał się w działania partycypacyjne miasta. Teraz wykonujemy kolejny krok. Obok coraz bardziej popularnych ogrodów działkowych w całej Polsce rozwija się ruch miejskiego ogrodnictwa wspólnotowego. Mieszkanki i mieszkańcy Lublina również są zainteresowani tym pomysłem, na co wskazywali podczas spacerów „Planu dla Dzielnic”. Dlatego chcemy umożliwić im zakładanie własnych ogrodów społecznych i wspólnie z nimi stworzyć ich koncepcję – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Ogrody społeczne

Zakładanie ogrodów społecznych, czyli naturalnych, zielonych przestrzeni przez lokalne wspólnoty, stanowi uzupełnienie oferty tradycyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które są zazwyczaj uprawiane indywidualnie lub rodzinnie. Podczas rozpoczynających się konsultacji społecznych mieszkanki i mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się w kilku kwestiach: W jakim schemacie należy uruchomić takie ogrody w Lublinie? Jak powinno wyglądać wsparcie ze strony Miasta? Ile osób powinna liczyć grupa lokalna odpowiadająca za ogród? Jak ma wyglądać regulamin takiego ogrodu?

Kiedy odbędą się konsultacje społeczne?

Konsultacje społeczne ruszyły 26 marca i potrwają do 21 kwietnia. Uwagi i propozycje dotyczące tego, jak w Lublinie powinny funkcjonować ogrody społeczne, należy przesyłać na adres [email protected].

Wszystkie zainteresowane osoby, organizacje pozarządowe oraz Rady Dzielnic mogą zapoznać się z materiałami na stronie www.lublin.eu/ogrodyspoleczne, które prezentują, w jaki sposób ogrody społeczne są prowadzone w innych miastach.

Dodatkowo 16 kwietnia o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie online z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie, odpowiedzialnym za program ogrodów społecznych w tym mieście. Spotkanie zostanie nagrane i udostępnione dla osób, które nie będą mogły w nim uczestniczyć. Lubelski system ogrodów społecznych, po konsultacjach z mieszkankami i mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i Radami Dzielnic, zostanie zaprezentowany na początku maja.

Kolejne projekty z Zielonego Budżetu

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w tegorocznej VII edycji Zielonego Budżetu „Naturalnie, w mieście!”. Mieszkanki i mieszkańcy złożyli 41 pomysłów na zgodne z naturą zagospodarowanie przestrzeni, z których 21 przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało skierowane do oceny merytorycznej. Jedno z kryteriów oceny stanowił naturalny charakter zgłoszonych terenów – pod uwagę brane były dzikie miejskie zakątki oraz tereny będące też stanowiskiem dla różnych gatunków roślin lub zwierząt.

– Tegoroczna edycja to kontynuacja zmian w podejściu do terenów zieleni. Zwraca naszą uwagę na rolę oraz piękno naturalnej przyrody występującej w zurbanizowanej tkance miasta. Zależy nam nie tylko na zachowaniu tych miejsc, ale też ich udostępnieniu w taki sposób, żeby zachować ich naturalny charakter. I na tym właśnie polegała tegoroczna edycja Zielonego Budżetu – na wskazaniu publicznych miejsc, będących w zasobach miasta, które chcemy udostępniać w mądry i nieinwazyjny sposób mieszkańcom – mówi dr Dawid Soszyński z Katedry Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL, przedstawiciel Panelu Ekspertów.

11 projektów wybranych do realizacji w 9 dzikich zakątkach miasta:

 • Rewaloryzacja i zwiększenie bioróżnorodności ostoi biologicznej w obrębie Parku Centralnego na Felinie (ZB2024-2). Teren ten pełni funkcję naturalnej strefy pomiędzy istniejącą zabudową i zapewnia połączenie nowo powstającej zabudowy mieszkaniowej z Parkiem Centralnym. Jest miejscem spacerów mieszkanek i mieszkańców oraz ich czworonożnych przyjaciół.
 • Utworzenie naturalistycznego Parku Helenów na Sławinku (ZB2024-4). Jest to zagajnik cieszący się dużym uznaniem mieszkanek i mieszkańców, którzy lubią spacerować, ale również dbają o jego czystość.
 • „Zielony tunel” na ścieżce rowerowej (ZB2024-9). Fragment terenu zieleni wzdłuż ścieżki rowerowej nad Bystrzycą, na odcinku pomiędzy ul. Krochmalną, a metalową kładką przez rzekę. Wiosną i latem drzewa rosnące po obydwu stronach ścieżki i chodnika, łącząc się koronami, tworzą żywy, zielony tunel. Teren charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością i jest unikatowy w skali miasta.
 • Zagajnik przy ul. Jakubowickiej (ZB2024-10). Teren zieleni spełnia funkcje wypoczynkowe i zapewnia kontakt z dziką przyrodą. Pełni także funkcję izolacyjną w pobliżu oczyszczalni Hajdów.
 • Realizacja koncepcji naturalistycznego zagospodarowania Wąwozu Pokolenia przy ul. Zana i ul. Nowomiejskiej (ZB2024-11). To ogólnodostępny teren o wysokich walorach przyrodniczych o naturalnym charakterze. Dla tego obszaru przygotowano już koncepcję zagospodarowania, która zakłada przeprowadzenie prac ogrodniczych, pielęgnacyjnych, a także urządzenie nowych miejsc odpoczynku, przy zachowaniu naturalistycznego charakteru miejsca.
 • Naturalna rzeka – fragment Doliny Czechówki od ul. Głównej do al. Solidarności (ZB2024-13). Projekt dotyczy fragmentu doliny Czechówki na terenie Lublina o charakterze zbliżonym do naturalnej doliny rzecznej. Jest miejscem codziennych aktywności i spacerów.
 • Dzikość Miasta. Naturalny, dziki zakątek, miejska kotlina (ZB2024-14).Teren cenny z uwagi na występowanie rzadkich zbiorowisk roślinnych o dużym znaczeniu przyrodniczym. Najbardziej dostępny od strony ul. Nadbystrzyckiej.
 • Park Bluszczowa i Natura (ZB2024-22). Teren o naturalnym charakterze z dziką przyrodą dostępny w środku osiedla dla mieszkanek i mieszkańców.
 • Dziką ścieżką do Węglinka (ZB2024-24). Teren zieleni pomiędzy ul. Onyksową i ul. Granitową, poniżej ul. Węglinek. Trasa spacerowa przebiegająca wśród zagajnika – zadrzewień, krzewów i licznej roślinności zaroślowej, traw i roślin kwitnących w sezonie wiosenno-letnim.
 • Mapa – przewodnik po Uroczyskach miejskich w Lublinie (ZB2024-35).
 • Pniaki, kłody, próchnowiska – drugie życie drewna (ZB2024-41).

Dwa ostatnie wnioski (ZB2024-35 i ZB2024-41) zostaną połączone i opracowane wspólnie, jako opis charakterystyki i dokumentacja fotograficzna wybranych do realizacji naturalnych, dzikich miejsc wraz ze wskazaniem ich na mapie Lublina. Ogólnodostępna publikacja będzie stanowiła mini przewodnik po wybranych w ramach Zielonego Budżetu miejscach i kompendium wiedzy o drugim życiu drzewa-drewna

Dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.