Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków: surowe kary za brak umowy na wywóz nieczystości

Wywóz szamba
Wywóz szamba | fot. Adobe Stock

Na terenie Lublina prowadzone są kontrole szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Strażnicy sprawdzają, czy właściciele nieruchomości mają zawarte umowy na wywóz nieczystości ciekłych. Brak umowy na wywóz szamba wiąże się z surową karą.

Sprawdzą, czy masz umowę na wywóz szamba

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na samorządy obowiązek systematycznej kontroli dokumentów związanych z pozbywaniem się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Zgodnie z przygotowanym przez Urząd Miasta sprawozdaniem za rok 2022, na terenie miasta Lublin znajduje się 3630 zbiorników bezodpływowych oraz 414 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrole prowadzone są przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym ścieki oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury).

Mają one na celu sprawdzenie, czy gospodarstwa domowe pozbywają się odpadów zgodnie z przepisami oraz w jakie urządzenia służące do gromadzenia lub odprowadzenia ścieków zabezpieczone są poszczególne posesje. Kontrolowane są rachunki za wywóz ścieków oraz to czy usługi wykonują przewoźnicy posiadający zezwolenia na prowadzenie takiej działalności – mówi Monika Głazik z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin.

Nawet 5000 złotych kary

W przypadku utrudniania lub uniemożliwienia osobie uprawnionej przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska zastosowanie mają przepisy kodeksu karnego. Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za brak umowy z firmą asenizacyjną na wywóz szamba lub za brak rachunków grozi mandat karny w wysokości 500 zł. Jeżeli sprawa zostaje skierowana do sądu, można otrzymać karę grzywny do 5000 zł.

W zakresie gospodarki nieczystościami ciekłymi funkcjonariusze Oddziału EKO-Patrol przeprowadzili w 2022 r. ogółem 162 kontrole dotyczące odprowadzania ścieków oraz posiadania przez właścicieli posesji umów na wywóz nieczystości ciekłych. Nałożyli 31 mandatów karnych na kwotę 7600 zł. 133 kontrole przeprowadzono wspólnie z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin – informuje Monika Głazik.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej. Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Lublin dostępny jest tu – https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/srodowisko/woda_w_miescie/ewidencja_zbiornikow_bezodplywowych/aktualna_lista_przewoznikow_wykonujacych_wywoz_nieczystosci_z_szamb_na_terenie_miasta_lublin.pdf

Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  1. Jakie umowy. ?? Wolny rynek jest. Nie muszę przecież wybrać jednego odbiorcy. Wystarczy ,że mam rachunek za wywóz.