Już można składać wnioski o dodatek węglowy. Sprawdź, gdzie można to zrobić w Lublinie

Biuro Obsługi Mieszkańców w Lublinie
Biuro Obsługi Mieszkańców w Lublinie | fot. Dominik Wąsik

Można już składać wnioski o dodatek węglowy. To 3 tys. zł na jedno gospodarstwo domowe dla osób, dla których głównym źródłem ogrzewania domu lub mieszkania jest węgiel. W Lublinie dokumenty przyjmowane są w 5 punktach. Sprawdź gdzie, kiedy i jak można złożyć wniosek. Szczegóły poniżej.

Dodatek węglowy w kwocie 3 tys. zł przysługuje gospodarstwu domowemu (jednoosobowemu lub wieloosobowemu), w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatek węglowy 2022. Gdzie i kiedy składać wnioski w Lublinie?

W przypadku Lublina głównym realizatorem zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, który weryfikuje dane zawarte we wnioskach, przyznaje, a następnie wypłaca świadczenie. Wnioski o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w formie papierowej są przyjmowane łącznie w 10 lokalizacjach na terenie Lublina:

  • Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin: przy ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a i ul. Wolskiej 11, w poniedziałki i wtorki w godz. od 7.45 do 16.45 oraz w środy, czwartki i piątki w godz. od 7.45 do 15.15
  • Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie: w siedzibie głównej przy ul. Koryznowej 2d oraz filiach przy ulicach: ul. Lubartowskiej 6-8, ul. Hutniczej, al. Kompozytorów Polskich 8, ul. Nałkowskich 114, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można również przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP). Wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa domowego, dodatek przyznawany jest pierwszemu z wnioskodawców.

Dodatek węglowy – kiedy będą wypłacane pieniądze

Wypłata dodatku będzie realizowana w terminie do 30 dni od złożenia wniosku.

Dodatek węglowy nie przysługuje gospodarstwu domowemu, które nabyło węgiel po gwarantowanej cenie 996,60 zł za tonę, zgodnie z ustawą z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

We wniosku należy podać dane wnioskodawcy m.in. imię, nazwisko, PESEL oraz dane dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Trzeba też wskazać miejsce zamieszkania. Ma to znaczenie, gdyż jednemu gospodarstwu domowemu przysługuje tylko jeden dodatek węglowy. Dlatego, jeśli taki wniosek złożą dwie osoby wspólnie zamieszkujące, pieniądze otrzyma ta, która pierwsza o to zawnioskuje. Nie ma natomiast potrzeby wykazywać dochodów swoich ani pozostałych członków rodziny.

Jednak najważniejszymi danymi, które muszą się znaleźć we wniosku, jest informacja o źródle ogrzewania na paliwo stałe. Wszystkie podane dane zweryfikuje później gmina.

We wniosku o dodatek węglowy należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane pieniądze.

Formularz wniosku można pobrać ze strony MOPR Lublin.

WASZE KOMENTARZE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.