Drzwi i okna praktycznie za darmo? Duże zainteresowanie programem „Czyste Powietrze 2023”

Dofinansowanie do wymiany okien w ramach programu Czyste Powietrze 2023
Dofinansowanie do wymiany okien w ramach programu Czyste Powietrze 2023 | fot. Adobe Stock

Program Czyste Powietrze 3.0 w 2023 roku umożliwia bezpłatną wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak skorzystać z możliwości poprawy efektywności energetycznej swojego domu.

NA SKRÓTY:

Czym jest program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze to rządowy program dotacyjny, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce. Program został uruchomiony w 2018 roku i ma trwać do 2029 roku. W ramach programu właściciele domów mogą otrzymać dofinansowanie na modernizację swoich budynków, w tym m.in. na wymianę źródła ciepła, docieplenie budynku, montaż instalacji fotowoltaicznych oraz – co jest najistotniejsze w kontekście tego artykułu – wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Program Czyste Powietrze jest odpowiedzią na problem smogu, który jest jednym z najpoważniejszych problemów środowiskowych w Polsce. Dofinansowanie można otrzymać zarówno na terenie miast, jak i na obszarach wiejskich, a jego wysokość zależy od wielu czynników, takich jak m.in. lokalizacja budynku, rodzaj przeprowadzanych prac, czy też dochody gospodarstwa domowego.

Dofinansowanie do wymiany okien i drzwi 2023

Program Czyste Powietrze jest programem dynamicznym, który podlega ciągłym zmianom. W każdym roku pojawiają się nowe regulacje i kryteria, które muszą zostać spełnione w celu ubiegania się o dofinansowanie. Na rok 2023 program wprowadził ważne zmiany dotyczące wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, dzięki czemu mamy możliwość wymiany okien i drzwi praktycznie za darmo.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym programem dofinansowaniem można objąć demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Jakie koszty kwalifikowane?

Koszty termomodernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym procencie do poniesionych kosztów netto.

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Nazwa kosztuKoszty kwalifikowaneDofinansowanie
Ocieplenie przegród budowlanychZakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, płyt balkonowych, fundamentów itp. wchodzących w skład systemów dociepleń lub wykorzystywanych do zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących (np. wymiana parapetów zewnętrznych, orynnowania itp.). Ocieplenia nie stanowi położenie wyłącznie farb/tynków termorefleksyjnych lub termoizolacyjnych100 proc.
Stolarka okiennaZakup/montaż stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe, okna połaciowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne wraz z systemami montażowymi. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.100 proc.
Stolarka drzwiowaZakup/montaż stolarki drzwiowej tj. drzwi zewnętrznych oddzielających budynek jednorodzinny/ lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym, od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż). Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.100 proc.
Bramy garażoweZakup/montaż bram garażowych. Zakup i montaż materiałów budowlanych w celu przeprowadzenia niezbędnych prac towarzyszących.100 proc.

Ile dofinansowania w ramach Czyste Powietrze 3.0?

 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
 • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania,
 • dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

Kto może skorzystać z programu Czyste Powietrze 3.0?

Beneficjentem uprawnionym do uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze 3.0, w którym istnieje możliwość otrzymania zwrotu do 100 proc. poniesionych kosztów, jest osoba fizyczna, która:

 • właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
  c) lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Od 3 stycznia do 29 marca Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie przyjął 672 wnioski dotyczące najwyższego poziomu dofinansowania, czyli dotacji do 100 proc. wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych, przy czym należy pamiętać, że podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym. Budżet programu na rok 2023 dla województwa lubelskiego wynosi 360,6 mln zł.

WFOŚiGW w Lublinie nie jest w stanie dokładnie określić, ile tych wniosków dotyczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, gdyż w nowym wniosku aplikacyjnym nie jest wyszczególniony konkretny zakres prac, a jedynie ogólnie ujęte prace.

Wśród złożonych wniosków w ramach „Czystego Powietrza 3.0” złożono 1100 wniosków na wymianę źródła ciepła i termomodernizację, w tym 255 na poziom podwyższony i 528 na poziom najwyższy oraz 452 wnioski na termomodernizację bez wymiany źródła ciepła, w tym 117 na poziom podwyższony i 154 na poziom najwyższy – informuje Marek Wieczerzak, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Jak i gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie Czyste Powietrze?

Wnioski o dofinansowanie można składać z wykorzystaniem następujących kanałów:

 • poprzez serwis „gov.pl” za pomocą systemu GWD – w celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, Wnioskodawca wypełnia wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚiGW na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
 • poprzez stronę internetową (aplikację) partnera Programu, którego nazwa jest zamieszczona na Liście Partnerów API2 opublikowanej na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/ W celu złożenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej (aplikacji) partnera Programu, Wnioskodawca wypełnia wniosek na tej stronie zgodnie z instrukcją wskazaną przez partnera Programu. Następnie, po automatycznym przekierowaniu i zalogowaniu do systemu GWD – Wnioskodawca podpisuje wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz wysyła wniosek (wraz z dołączonymi wcześniej załącznikami) automatycznie za pośrednictwem wskazanego systemu na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP właściwego wfośigw, zgodnego z informacjami podanymi na wniosku.

Bezpośrednio poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD):

 • W celu złożenia wniosku bezpośrednio w systemie GWD Wnioskodawca wypełnia wniosek w systemie GWD i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚiGW na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).
 • Wniosek składany w postaci papierowej – jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, zatwierdza wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”, a następnie drukuje ten wniosek z systemu GWD, podpisuje go swoim odręcznym podpisem i dostarcza w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego WFOŚiGW. Wniosek w postaci papierowej złożony z oznaczeniem „wydruk roboczy” jest pozostawiany bez rozpatrzenia.

Dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.