Budżet miasta na najbliższe trzy lata ma wynieść 900 mln zł. Jakie inwestycje zaplanowano?

2
Przebudowa Al. Racławickich w Lublinie | Urząd Miasta Lublin

Prezydent Lublina przyjął założenia do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Priorytetem jest zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców oraz realizacja planowanych inwestycji.

Według założeń nakłady inwestycyjne na najbliższe trzy lata opiewają na kwotę około 900 mln zł, z tego ze środków europejskich przewiduje się pozyskać kwotę około 380 mln zł. W nadchodzącym roku nadal będzie realizowany Budżet Obywatelski oraz Zielony Budżet, w ramach których miasto wyda kolejno 12,15 i 2 mln zł. Priorytetem będą jednak wydatki inwestycyjne.

W pierwszej kolejności w 2021 roku zostaną zapewnione środki na kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowywania dokumentacji, tj. m. in. na dostawę 20 autobusów elektrycznych i 10 trolejbusów oraz budowę systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, kontynuację przebudowy ul. Wygodnej oraz budowy węzłów przesiadkowych, przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego i ul. Lipowej, budowę Dworca Metropolitalnego oraz termomodernizacje obiektów oświatowych.

Podatki na tym samym poziomie

„Polityka podatkowa miasta zostanie utrzymana na poziomie z roku bieżącego. Mając na uwadze obecną sytuację spowodowaną wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 miasto nie planuje podnoszenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok” – mówi Katarzyna Duma, rzecznik prasowy prezydenta miasta Lublin.

Projekt uchwały budżetowej zakłada, że ceny przyjęte jako podstawa opodatkowania podatku rolnego oraz leśnego nie ulegną znaczącej zmianie w stosunku do 2020 roku. Ponadto, w przyszłym roku założono utrzymanie obowiązujących w 2020 r. stawek podatku od środków transportowych. W 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, nie jest planowane wprowadzenie na terenie miasta opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej.

Bilety komunikacji miejskiej i opłaty za wywóz odpadów

Polityka cenowa miasta nie zakłada podnoszenia opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz za gospodarowanie odpadami. Na dotychczasowym poziomie pozostaną również opłaty za pobyt w bursach, w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Droższe miejskie żłobki

Zmianie nie ulegnie również opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Zmieni się natomiast odpłatność za pobyt w żłobkach. Zgodnie z propozycjami rządu minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2021 roku będzie wynosić 2 800 zł, wobec czego opłata za pobyt w żłobkach wyniesie 280 zł. Opłata dodatkowa za godziny opieki wykraczające poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą dodatkową godzinę opieki, tj. 70 zł przy przyjętym wynagrodzeniu minimalnym.

Parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania

W 2021 roku proponuje się utrzymanie stawek opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych oraz z szaletów miejskich na dotychczasowym poziomie.W 2021 roku bez zmian pozostaną opłaty za parkowanie w podstrefie A, B i C, opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie oraz za przekroczenie opłaconego czasu parkowania w wysokościach obowiązujących od 1 kwietnia 2020.

Skąd miasto weźmie pieniądze?

„Główne pozycje dochodów majątkowych w 2021 roku stanowić będą pozyskane na inwestycje środki europejskie oraz dochody ze sprzedaży majątku” – wyjaśnia Katarzyna Duma.

W 2021 roku przewiduje się wpływ środków europejskich związany z realizacją m.in. niskoemisyjnej sieci komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF, a także budową i modernizacją przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu, przebudową strategicznego korytarza transportu zbiorowego i Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego.

Dodatkowo Gmina Lublin ma możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach drugiej puli środków z uruchomionego w ramach tarczy antykryzysowej dla samorządów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która wynosi 6 mld zł. Środki będą rozdzielane na konkretne projekty inwestycyjne. Ponadto dochody majątkowe budżetu miasta będą pochodziły ze sprzedaży działek, mieszkań komunalnych i składników majątkowych, które zostaną wystawione do sprzedaży po raz pierwszy lub nie zostaną sprzedane w 2020 roku.

Dodaj swój komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin zamieszczania komentarzy w serwisie. Grupa Spotted Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.