Podczas wydarzenia „Nasze Wielkie Żydowskie Wesele” mieszkańcy i turyści będą mogli poznać wielokulturową stronę miasta. Lublin był ośrodkiem silnej tradycji nauczania Talmudu, tutaj działała, jedna z pierwszych w Polsce, hebrajska drukarnia, tu …