W związku z dużą liczbą zapytań w trybie dostępu do informacji publicznej oraz ich powtarzaniem się Urząd Miasta Lublin uruchamia rejestr umów zawartych przez Gminę Lublin, a także rejestr wniosków …