Pierwsze prace rozpoczęły się już pod koniec czerwca. Obecnie czyszczona jest konstrukcja stalowa kładki i jej zabezpieczenia, a także trwają prace odtworzeniowe konstrukcji żelbetowej. Kładka z powodu złego stanu technicznego …