29 września Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Prezes Zarządu Poczty Polskiej Jerzy Jóźkowiak podpisali list intencyjny, którego głównym celem jest nawiązanie stałej współpracy pomiędzy instytucjami. W planach jest m.in. …

W Lublinie powstanie Inkubator Aktywnej Młodzieży. Inicjatywa będzie realizowana dzięki współpracy Fundacji TEAM Teatrikon, WSPiA i UM Lublin. Pomysł otrzymał dofinansowanie z programu PO FIO. Beneficjentami projektu “I AM CHANGE …