Po godz. 11 została otwarta dla ruchu ul. Antoniny Grygowej. Wykonawca zdemontował już wygrodzenia i inne urządzenia, które przez ostatnie miesiące uniemożliwiały korzystanie z drogi. Zarząd Dróg i Mostów w …

Aktualnie trwa znakowanie i porządkowanie terenu. Do otwarcia wiaduktów w ciągu ul. Grygowej będą potrzebne jeszcze odbiory techniczne i pozwolenie na użytkowanie. Stary obiekt kolejowy w ciągu ul. Antoniny Grygowej …