Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzić nowe tablice rejestracyjne, które będą wydawane właścicielom pojazdów elektrycznych lub napędzanych wodorem. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację rozporządzeń dotyczących rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic …