Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (LPEC) rozbuduje miejską sieć ciepłowniczą na terenie dziewięciu dzielnic Lublina o kolejne 21 km rur. Nowa sieć powstanie do 2021 r.   Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej pozyskało dotację …