Kolejny zielony obszar Lublina stanie się bardziej przyjazny. Miasto opracowało nową koncepcję, dzięki której Park Ludowy uzyska nowe funkcje stając się miejscem aktywnej edukacji ekologicznej i rekreacji. Od momentu powstania …