Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje nad projektem ustawy, która ma umożliwić pracodawcom przeprowadzanie kontroli prewencyjnej trzeźwości pracowników. Pracodawca sprawdzi trzeźwość pracownika Obecnie pracodawcy mają problemy wobec nieuregulowania procedury prewencyjnej …