Wojewoda wręczył 24 samorządom z regionu promesy na dotacje w łącznej wysokości blisko 17 mln zł. Są one przeznaczone na remonty dróg lokalnych, uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych. Na liście …