„Sobota z paszportem” jest coroczną akcją Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego organizowaną od maja do lipca. Dzięki „Sobotom z paszportem” mieszkańcy województwa, którym w dni powszednie brak czasu na załatwienie spraw paszportowych …